Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun fördjupar sitt sydafrikasamarbete genom projektarbete kring ungdomsfrågor och ekonomistyrning

Växjö kommun har ett pågående projektsamarbete med Tlokwe City Council, Sydafrika, sedan mitten av 2000-talet. Under årens lopp har femtontalet olika projekt genomförts med deltagare från, främst, kommunen men även polis, kyrka, universitet och föreningsliv. Växjö kommun fördjupar nu samarbetet genom två helt nya projekt som tangerar (a) lokal samverkan kring ungdomsfrågor respektive (b) kommunal ekonomi.

Under vecka 19 besöker totalt 13 projektdeltagare från staden Potchefstroom (Tlokwe City Council) Växjö och Alvesta kommuner. Besöken genomförs under totalt sex dagar och kopplas till nämnda två projekt som finansieras externt via svenska ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

Det förstnämnda projektet ”Municipal work to empower children and youths in lines with a Gender Equality perspective” är ett tvåårigt projekt som riktar fokus mot det lokala samarbetet för att stötta unga medborgare i de två kommunerna. Projektet involverar såväl tjänstemän, fältarbetare, kyrka och polis och syftar till att på nära håll studera hur ungdomsarbetet praktiskt genomförs på gräsrotsnivå - för och tillsammans med ungdomarna. Under de två åren ordnas totalt sex olika utbyten i de två länderna för att förstå och lära sig varandras arbetsmetoder, så att man slutligen ska kunna dra lärdom av och implementera framgångsrika modeller inom respektive organisation. Sydafrikanska ”best practices” i Växjö och vice versa.

Under veckan i Växjö ordnas en mängd presentationer och grupparbeten som kompletteras med studiebesök vid bland annat Ungdom i Centrum, Tjejer emellan, Araby Park Arena, polisen, Svenska kyrkan, Bergendahlska Gården, Musikhuset och Tjejjouren.

Det andra projektet ”International Team Finance” är ett fortsättningsprojekt kring kommunal ekonomi där fokus denna gång ligger på nio fokusområden, bland annat; dokumenthante-ringssystem, hantering av tillgångar, kontraktshantering, benchmarking och samarbete mellan kommuner. Förutom Växjö är även Alvesta kommun med i utbytet denna gång.  - Erfarenheten visar att vi kan lära mycket av varandra. Genom att presentera våra arbetssätt för varandra får vi nya sätt att se på vår verksamhet. Utmaningarna är liknande men sättet att hantera dem olika, säger Kerstin Sundström, finanschef på Växjö kommun.

Under veckan kommer presentation och diskussioner att utgöra huvudfokus för arbetet där torsdagen spenderas i Alvesta kommun för att titta ingående på hur det elektroniska dokumenthanteringssystemet är integrerat med ekonomisystemet. Detta ska införas i Potchefstroom och man blir då den första kommunen i Sydafrika som använder sig av detta utifrån en svensk förebild!

Kontaktpersoner, projekt om lokal samverkan kring ungdomsfrågor:

Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare Växjö kommun; 073-368 74 22
Daniel Folkesson, projektledare ID; 073-677 07 09

Kontaktpersoner, projekt om kommunal ekonomi:

Kerstin Sundström, finanschef Växjö kommun; 070-608 10 38
Kjell Rosenlöf, chefsekonom Alvesta kommun; 0472-150 39
Annika Ström, projektledare ID; 070-206 38 26

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö