Skip to main content

Växjö kommun fortsätter arbeta med ekosystemstjänster

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 15:00 CET

2018 ansökte Växjö kommun om pengar för att delta projektet Blue Green City. Projektet som pågår till sommaren 2021 handlar om arbetet med ekosystemtjänster – hur vi ska nyttja naturens gratistjänster genom att bevara och gynna ekosystemen med smart stadsplanering. 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det kan till exempel handla om:

  • pollinering som är livsnödvändigt för att vi ska få mat
  • naturlig vattenreglering som minskar risken för översvämningar
  • träds placering som ger rätt skugga eller bromsar vind vilket ger ett behagligare lokalt klimat

Projektet Blue Green City syftar till att integrera ekosystemtjänster i hela samhällsbyggandet som en del i Växjö kommuns översiktsplanering. På så vis bidrar projektet direkt eller indirekt till uppfyllandet av målen i Hållbara Växjö 2030.

- Gröna stråk, parker och andra naturområden är viktiga inslag i samhällsplanering. Inte minst när det gäller biologisk mångfald och klimatanpassning, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Det interna arbetet

För Växjö kommuns del handlar det interna arbetet om att ta fram en metod för hur arbetet med ekosystemtjänster ska genomföras lokalt. Det handlar om att kartlägga, identifiera, värdera och synliggöra ekosystemtjänster samt höja kunskapen om dessa i byggplaneringsprocessen för interna och externa parter.

Projektet syftar till att ta hand om naturen och bebyggelsemiljön på ett smart och hållbart sätt till gagn för alla oss som bor, lever och verkar i Växjö kommun. En projektgrupp kommer nu jobba vidare med att sätta en tidsplan och tydliga mål för arbetet.

Bakgrund Blue Green City

Blue Green City är ett EU-projekt som har målet att förbättra policys kopplat till grön och blå infrastruktur i städer och omgivande områden för att värna för hållbara ekosystem, minska hot mot biologisk mångfald samt skydda sårbara landskap. Projektet ska arbeta fram en metod och verktyg för att jobba med ekosystemtjänster i kommunen. Projektet har partners från Frankrike, Tyskland, Italien, Kroatien, Rumänien och är ett 3-årigt projekt inom Interreg Europaprogrammet.

Läs mer om projektet på Interreg Europes webbplats.

För mer information och frågor:

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0470-73 46 17
Sofia Asplund, projektledare, 0470- 79 64 96

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.