Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun inför trafikutbildning för elever i årskurs 4 och 5

För att öka trafikkunskapen och därmed trafiksäkerheten för barn har Växjö kommun beslutat att införa en obligatorisk trafikutbildning för samtliga elever i årskurs 4 och 5 på kommunala skolor, i ett första steg. Utbildningen blir en del i den ordinarie undervisningen och startar höstterminen 2021.

Barn i trafiken är en ständigt aktuell fråga, både utifrån trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Under flera år har kommunen gjort olika insatser inom skolan för att höja kunskapen om hur man agerar i trafiken. Säker cykel och VR-kontakt i trafiken är exempel på projekt som genomförts på några skolor.

Med utgångspunkt i dessa projekt har Växjö kommun nu beslutat att en trafikutbildning ska genomföras i kommunens samtliga skolor som en del i den ordinarie undervisningen.

- Att vistas i trafiken är en del av våra barns vardag. Det är därför extra viktigt att barnen får lära sig hur man hanterar och hur man agerar i olika trafikmiljöer. En bra trafikutbildning i skolan ger kunniga framtida trafikanter och det leder till en tryggare och säkrare trafikmiljö, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

  För elever i årskurs 4 fortsätter kommunens samarbete med NTF. Utbildningen kommer inte enbart att handla om säker cykling utan kompletteras även med kunskap om trafikens påverkan på miljö, hälsa, säkerhet och klimatnytta. Utbildningen kommer gå under benämningen ”Välj cykeln”.

  Elever i årskurs 5 kommer att se olika filmer genom VR-glasögon och på så sätt uppleva trafiken ur olika situationer och se hur de uppfattas av andra trafikanter. Filmerna kompletteras med diskussionsfrågor.

  - För en tryggare trafikmiljö så är kunskap kring hur man ska agera i trafiken fundamental, därför är det bra att vi lyfter in den här kunskapen i den ordinarie undervisningen. Vi har redan testat detta på flertalet skolor och fått goda resultat, därför väljer vi nu att införa detta brett i hela kommunen, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

  För mer information och intervjuer:
  Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, telefon 070-991 29 14
  Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden, telefon 073-825 26 13
  Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, tekniska förvaltningen, telefon 073-376 85 91  Ämnen

  Regioner

  Presskontakt

  Linda Lindbom

  Linda Lindbom

  Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

  Relaterat innehåll

  Välkommen till Växjö kommun!

  ​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

  Växjö kommun
  Box 1222
  35112 Växjö