Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun kritiserar statliga Byggkravsutredningen

Titta mer på slutkostnaden för konsumenten för energieffektiva lösningar, istället för att bara beskriva byggkostnaderna. Det är Växjö kommuns svar på regeringens byggkravsutredning.

Utredningen har behandlat frågan om kommunerna ska få ställa särskilda krav på den som ska bygga. Idag ställer Växjö kommun högre krav på byggherrar än vad Boverkets byggregler säger. Syftet är att verka för att minska energianvändningen vilket är ett av våra miljömål. Byggkravsutredningen menar att byggkostnaderna ökar med sådana krav.

Växjö kommun svarar utredningen att detta är missvisande för slutkunderna, de som ska bo i husen, eftersom underlaget endast bygger på beräknade byggkostnader. Utredningen har inte tagit hänsyn till livscykelkostnader eller skilda drift- och underhållskostnader för byggnader med olika energikrav.

-Byggherrar som förvaltar det man bygger tar ju ansvar för byggnadens totala kostnader medan byggherrar som säljer direkt efter byggskedet inte behöver se till driftkostnaderna på samma sätt, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd. Bostadsrättsföreningar är en grupp som drabbas.  

Växjö kommun anser att man i utredningen enbart lyssnat på byggherrarnas beskrivning av ökade kostnader och glömt att lyssna med någon opartisk instans.

-Vi ställer gärna upp som pilotkommun för erfarenhetsutbyte och utveckling av nya idéer inom det här området  och välkomnar även utredningens förslag att forskning, utveckling, uppföljning och utvärdering ska skärpa de nationella föreskrifterna, men regeringen ska inte krångla till det för kommunerna, sammanfattar Per Schöldberg.

För mer information och kommentarer

Per Schöldberg (C) kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25

Ove Dahl, kommunchef Växjö kommun, telefon 0470-413 81, 0705-73 38 14


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö