Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun och Polisen samarbetar för cyklisters säkerhet

Växjö kommun gör i samarbete med Polisen en trafikinsats med fokus på cyklister. Det handlar om en vecka med start 30 januari där 13 frivilliga polisvolontärer ser över cyklisters trafiksäkerhet och påminner om trafikregler.

På onsdag den 30 januari påbörjas arbetet med fokus på Växjös cyklister. Detta genom att Polisen tillsammans med Växjö kommun delar ut en folder till cyklister samt cykellysen till de som saknar på sju platser i Växjö. Foldern, som delas ut på onsdagskvällen innehåller information om de trafikregler som gäller för cyklister och en påminnelse om vilken utrustning som krävs på en cykel.

- Genom en påminnelse om vilka trafikregler som gäller för cyklister vill vi öka trafiksäkerheten för dem. Vi har högt satta mål om att fler ska cykla i Växjö och då måste vi också värna om deras säkerhet, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Polisen fortsätter uppdraget genom att befinna sig ute på Växjös gator och genomföra en speciell insats med inriktning mot cyklister. Arbetet kommer fokusera på hur Växjös cyklister agerar i trafiken och hur deras cyklar är utrustade.

- Det samarbete som Växjö kommun och Polisen har är otroligt viktig. Att vi tillsammans kan se till att cyklister följer de regler som de ska och även att vi uppmärksammar dem på vilka regler som faktiskt gäller. Både i trafiken och hur cykeln ska vara utrustad. När det är mörkt ute som det är så här års är det viktigt att man både kan se och bli sedd som cyklist. Det många kanske inte tänker på är att polisen ger böter till cyklister som inte följer regler eller har rätt utrustning, säger Scott Goodwin, kommunpolis i Växjö.

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden

Telefon: 0709-91 29 14 Mejl: sofia.stynsberg@vaxjo.se

Scott Goodwin, kommunpolis i Växjö

Telefon: 0703-08 14 13 Mejl: scott.goodwin@polisen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö