Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun yttrar sig om ny bergtäkt i Alvesta

Ett företag har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd till bergtäktverksamhet på en fastighet i Alvesta kommun. Växjö kommun anser sig har blivit förbisedd som berörd part och kommer därför skriva ett yttrande.

Området som berörs av ansökan om bergtäkt ligger vid länsväg 707 mellan Alvesta och Gemla. Enligt miljöbalken ska ansvarigt bolag som önskar driva den här typen av verksamhet samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de som kan antas bli berörda av verksamheten. Växjö kommun fick inte tillfälle att samråda initialt men anser att vi är berörda av täktansökan i Alvesta kommun och kommer därför yttra oss i ärendet.

I yttrandet kommer miljöpåverkan, buller, eventuella utsläpp att ses över samt huruvida Gemlas utvecklingsmöjligheter kan komma att påverkas. Yttrandet ska tas upp i kommunstyrelsen 9 april och därefter skickas till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar, som har förlängt yttrandetiden för Växjö kommun till 15 april.

- Gemla är en av tillväxtorterna i Växjö kommun och kommer att påverkas negativt av de ökande transporterna genom samhället. Därför anser Växjö kommun att vi skulle varit med i samrådet för verksamheten, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö