Gå direkt till innehåll
Foto: bildbylinen
Foto: bildbylinen

Pressmeddelande -

Vectura Fastigheter utvecklar kulturhistorisk fastighet till förskola i Norra Djurgårdsstaden

Vectura Fastigheter omvandlar blåmärkt kulturhistorisk byggnad till förskola i det hållbara stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. På fastigheten växer nya förskolan Anna fram bestående av två delar, en befintlig byggnad från 1909 som ska moderniseras samt en ny tillbyggnad.

Förskolan kommer vara belägen i det gamla gasverksområdet i Hjorthagen där det idag byggs bostäder och kontor. Vectura Fastigheter har förvärvat en tomträtt av Stockholms stad och planerar för byggstart i december 2019 tillsammans med Byggmästargruppen som är entreprenör.

”Vi ser med glädje fram emot att utveckla en ny förskola i Norra Djurgårdsstaden som är ett stadsutvecklingsområde med högt ställda miljömål och höga kulturhistoriska värden. Det går i linje med våra ambitioner inom hållbarhetsområdet och vår erfarenhet av att utveckla och förvalta kulturhistoriska byggnader”, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Verksamheten i förskolan Anna kommer att drivas av Stockholms stad och planeras inrymma 84 barn i en välplanerad inomhusmiljö om totalt 800 kvm fördelat på fem avdelningar, varav en är planerad för utevistelse. Förskolan kommer att ligga i anslutning till Bobergsskolan och blir två delar som sammanlänkas med en glas-länk. Den ena delen av förskolan närmast Gasverksvägen är blåmärkt och är en före detta förrådsbyggnad från 1909, medan den andra delen mot Hjorthagens idrottshall blir en ny byggnad. Gården ska vara hälsofrämjande och utvecklande med fokus på gröna ytor som erbjuder möjlighet till lek, rörelse och lärande.

Projektet planeras färdigställas december 2020.

Norra Djurgårdsstaden

I fantastiskt läge med åtta kilometer kustlinje i direkt anslutning till Nationalstadsparken ligger Norra Djurgårdsstaden. Ett område som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion, hamn eller andra industriverksamheter.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden. Här byggs allt från minst 12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, service och kollektivtrafik till förskolor, grönområden, kultur och idrott. Hela området beräknas vara färdigt 2030.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. 

Vi utvecklar, förvaltar och äger fastigeheter inom segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell. Det gör vi i nära samarbete med våra hyresgäster och med att bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark till utveckling och långsiktig förvaltning. I vår långsiktighet arbetar vi för trygghet, hållbarhet och kvalitet i våra projekt och fastigheter.

Presskontakt

Isabell Andersson

Isabell Andersson

Presskontakt Marknadschef +46 704 67 69 40
Joel Ambré

Joel Ambré

VD

Vectura Fastigheter - Sveriges mest erfarna nykomling

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

Vectura Fastigheter
Arsenalsgatan 8B
111 47 Stockholm