Gå direkt till innehåll
Visionsbild Boländerna 10:1 - Rosendal Fastigheter AB, Runar Djurhuus Halldorsson, Arkitekt: Mikael Ahrbom
Visionsbild Boländerna 10:1 - Rosendal Fastigheter AB, Runar Djurhuus Halldorsson, Arkitekt: Mikael Ahrbom

Pressmeddelande -

Vectura storsatsar i Uppsala genom fastighetsförvärv – investerar i life science

Vectura Fastigheter satsar på nyetablering i Uppsala genom fastighetsförvärv, i två separata affärer, med möjlighet att utveckla byggnader om totalt ca 40 000 kvm. Fastigheterna Boländerna 10:1, 10:4 och 10:9 ligger inom det nya företagskvarteret Främre Boländerna i centrala Uppsala. Planen är att utveckla området med fokus på life science likt Vecturas projekt Forskaren i Hagastaden, och GoCo Health Innovation City i Mölndal. Den framtida platsen kommer att möjliggöra fler kontor, laboratorier och möten mellan världsledande aktörer inom näringsliv, akademi och forskning. 

Vectura satsar stort med investering genom fastighetsförvärv inom Främre Boländerna i Uppsala. Ett nytt företagskvarter kommer växa fram i den del av Boländerna som ligger närmast Uppsalas stadskärna. Det centrala läget med kommunikationer till både Arlanda och Stockholm attraherar företag till området idag. I nuläget finns redan flera life science-bolag inom området vilket naturligt bidrar till både samarbeten och utvecklingsmöjligheter.

- Nu etablerar vi oss i Uppsala genom förvärv av fastigheter där vi ser stor potential och möjlighet att bidra i kommunen. Vi tror på platsen långsiktigt och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Uppsala kommun och dess näringsliv. Vi tror också att samarbete med såväl andra aktörer som mellan våra andra life science hubbar är viktigt för att utveckla Främre Boländerna och skapa en helt unik mötesplats, säger Joel Ambré VD på Vectura.

- Att starka aktörer som Vectura investerar och etablerar sig på Uppsalamarknaden är ett bra betyg till Uppsala som kommun och som stark tillväxtmarknad. I samverkan skapar vi gemensamma möjligheter, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

  Fastigheterna Vectura förvärvat ligger i nära anslutning till varandra inom Kvarteret Ställverket och kommer vid färdigställandet tillsammans utgöra ca 40 000 kvm. De nya byggnaderna kommer primärt bestå av innovativa kontors- och laboratoriemiljöer men även mötesplatser och serviceutbud av olika slag.

  - Uppsala har starka exportnäringar, där Life Science är en framstående kunskapsintensivbransch som expanderar samtidigt som den också genererar starka kringeffekter. Vi ser att många befintliga bolag gör expansionsinvesteringar och att många nya bolag satsar på Uppsala. Området Främre Boländerna är en viktig pusselbit för fortsatt expansion, där vi ser att Vectura med sin profil och erfarenhet kommer bidra på ett mycket positivt sätt och skapa fler naturliga mötesplatser där näringsliv, akademi och forskning ges möjlighet att samverka, för tillväxt och fler arbetstillfällen, säger Charlotte Skott, Näringslivsdirektör i Uppsala kommun.

   Detaljplanen för Vecturas fastigheter förväntas antas i juni och vinna laga kraft i juli. För området Boländerna beräknas inflyttning i de första nya lokalerna ske från och med 2024. Omvandlingen av området i sin helhet beräknas vara helt klart 2035.

   - I Främre Boländerna hoppas vi kunna skapa ett område likt GoCo Health Innovation City i Mölndal och Forskaren i Hagastaden, där vi utvidgar stadskärnan och skapar förutsättningar för möten mellan näringsliv och akademi. Nu är vi är angelägna om att komma igång med utvecklingen så fort som möjligt då vi ser en stor potential på platsen, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.

    Fastigheten 10:1 har förvärvats av Rosendal Fastigheter och fastigheterna 10:4 samt 10:9 av Stiffler Holding. Båda affärerna är villkorade lagakraftvunnen detaljplan.

    Ämnen

    Regioner


    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

    Kontakter

    Camilla Håkansson

    Camilla Håkansson

    Presskontakt Marknadskommunikatör 0708-30 75 33
    Astrid Lloyd

    Astrid Lloyd

    Presskontakt Marknadskommunikatör 0700381938
    Martinus Rönnerman

    Martinus Rönnerman

    Presskontakt Kommunikation- och marknadschef 0702-63 68 05

    Vectura Fastigheter - Sveriges mest erfarna nykomling

    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

    Vectura Fastigheter

    Riddargatan 10
    114 35 Stockholm
    Sweden