Pressmeddelande -

Framtidens laboratorium byggs av Veidekke

Akademiska Hus har upphandlat Veidekke, i en samverkansentreprenad på ca 215 MSEK, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad. Valet föll på Veidekke till stor del på grund av tidigare lyckade samarbetet och Veidekkes involverande arbetssätt.

Ombyggnationen, som går under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattar cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter. Förutom laboratorier, utbildningslaboratorium, kontor och mötesrum omfattar entreprenaden även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad i plan 7 för ett centralt placerat lunchrum.

Vi är fantastiskt glada och stolta över att Akademiska Hus har gett oss förtroendet att få vara med och bidra till framtidens laboratorium, där viktig forskning för att förbättra människors hälsa kommer att bedrivas. Veidekkes samverkansentreprenader bygger på involvering som handlar om att utmana den kollektiva intelligensen. På det sättet skapas förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling samt ökad lönsamhet för alla, säger Pawel Missuna, arbetschef Veidekke.

Forskningsmiljöerna styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat där forskarna drar fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

– Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Projektet, som är en generalentreprenad i samverkan, påbörjas i juni 2016. Inflyttningen kommer att ske successivt och vara helt klar under vintern 2018.

För mer information, vänligen kontakta

Pawel Missuna, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, 0733-55 95 12

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, 0705-80 04 15

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och flygplatser, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det här gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • involvering

Regioner

  • Skåne

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2015 en omsättning på ca 24,5 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 600 anställda och en omsättning på ca 7,3 miljarder SEK (2015). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kontakter

Kristina Andreasson

Presskontakt Kommunikationschef, Veidekke Sverige Presskontakt för Sverigeverksamheten +46 72 516 99 63

Stavros S. Kundromichalis

Presskontakt Ansvarig externkommunikation, Veidekke Bygg och Anläggning Presskontakt bygg- och anläggningsprojekt 073-352 97 77

Jonas Engelblom

Presskontakt Chef försäljning, marknad, kommunikation och kundupplevelse Veidekke Eiendom AB +46 702 22 92 23

Lennart Weiss

Presskontakt Kommersiell direktör, Veidekke Sverige Presskontakt IR & bostadspolitik +46 705213781