Pressmeddelande -

Nu påbörjas omvandlingen av Veddesta Centrum

Området kring Veddesta centrum ska genomgå en stor förändring under kommande år och Veidekke Eiendom leder utvecklingen av de första etapperna. Visionen är ett stadsliknande område med tusentals nya bostäder, skolor, butiker, restauranger och idrottsanläggningar. Som ett första steg i omvandlingen av området påbörjades rivningen av Veddesta centrum igår och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Emma Feldman, var på plats för att inleda rivningsarbetet tillsammans med representanter för Veidekke Eiendom.

-Jag är mycket glad över att rivningen av Veddesta Centrum nu äntligen har kommit igång och att vi nu tar första steget i utvecklingen av detta område. Det är mycket positivt för kommunen att en stabil partner som Veidekke är med och utvecklar kollektivtrafiknära bostäder och ett attraktivt område, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under de inledande rivningsarbetena kommer befintliga byggnadsdelar monteras ned för att återbrukas och återvinnas i den största möjliga omfattning. Målsättningen är att redan till hösten kunna påbörja arbeten med att förbereda den nya infrastrukturen för området med gatunät, ledningsnät och grundläggningar. Byggstart för de första nya bostadskvarteren kan därefter förhoppningsvis påbörjas under slutet av året.

-Samarbetet med kommunen har varit väldigt bra sedan start och det här är givetvis en viktig milstolpe för projektet. Vi delar kommunens vision om att skapa en ny levande stadsdel och ser fram emot att utveckla området tillsammans under kommande år, säger Stefan Lifvergren, Projektutvecklingschef, Veidekke Eiendom


För mer information, vänligen kontakta

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Järfälla, 073-077 79 75 (presskontakt)
Stefan Lifvergren, projektutvecklingschef, Veidekke Eiendom, 076-145 26 78
Ann-Sophie Forsberg, affärsenhetschef Veidekke Eiendom, 070-797 54 01

Ämnen

  • Inredning

Regioner

  • Stockholm

Veidekke Eiendom AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Eiendom AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Presskontakt

Ann-Sophie Forsberg

Affärsenhetschef Mälardalen Veidekke Eiendom AB +46 707 97 54 01