Pressmeddelande -

Veidekke Sverige presenterar årets tredje kvartalsrapport: Stark utveckling och positiv framtidstro

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport. Veidekke Sverige fortsätter att visa stark utveckling trots visst vänteläge i branschen. Veidekke Entreprenads verksamhet är fortsatt stabil och utvecklas enligt plan. Veidekke Bostad påverkas av de osäkra marknadsförutsättningarna, men ser långsiktigt en god efterfrågan på bostäder.

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet 2012 innebär i korthet:

 • En omsättning om 1 024 MSEK jämfört med fjolårets 973 MSEK.
 • Ett totalresultat på 39 MSEK jämfört med föregående års 22 MSEK.
 • En orderstock på 3 333 MSEK jämfört med 2 925 MSEK från årsskiftet 2011/2012.

Den finansiella oron i Europa präglar fortsatt den svenska marknaden. Företagens investeringsbeslut fördröjs och så även bostadsintressenternas köpbeslut. Detta gör att bostadsutvecklingen går trögt inom hela branschen. Kreditåtstramningar både mot bostadsköpare och mot andra investerare påverkar också resultaten negativt. Trots det levererar entreprenadverksamheten ett starkare kvartal än motsvarande 2011 och uppvisar dessutom en stark ordetstock. Med andra ord visar Veidekke Sverige en fortsatt stark utveckling och en positiv framtidstro, säger Koncerndirektör Veidekke ASA, Per-Ingemar Persson.

Veidekke Entreprenad uppvisar en stabil verksamhet även för tredje kvartalet 2012.

Verksamheten fortsätter utvecklas enligt plan, även om vi också känner av en avvaktande marknad, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad.

Veidekke Bostads resultat påverkas, precis som övriga branschen, av fortsatt osäkra marknadsförutsättningar. Trots detta är Veidekke Bostad väl rustade för framtiden tack vare en stark tomtbank och en stark verksamhet i de regioner som visar på störst tillväxt och inflyttning.

– Oaktat nuvarande osäkerhet på bostadsmarknaden ser vi långsiktigt en god efterfrågan på nyproducerade bostäder i storstadsregionerna där vi verkar. Samtidigt ser vi en utmaning för oss och hela bostadsutvecklingsbranschen i att bli än mer kundfokuserade och utveckla produkter som marknaden efterfrågar, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Relaterade länkar

Ämnen

 • Bygg, fastighet

Kategorier

 • anläggningsarbete
 • bostäder
 • nyproduktion
 • veidekke
 • veidekke bostad
 • veidekke entreprenad
 • entreprenad
 • ekonomi
 • kvartalsrapport

Regioner

 • Skåne

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 500 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2011 en omsättning på ca 18 miljarder NOK (ca 21 miljarder SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 110 anställda och en omsättning på ca 4,1 miljarder SEK (2011). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kontakter

Kristina Andreasson

Presskontakt Kommunikationschef, Veidekke Sverige Presskontakt för Sverigeverksamheten +46 72 516 99 63

Stavros S. Kundromichalis

Presskontakt Ansvarig externkommunikation, Veidekke Bygg och Anläggning Presskontakt bygg- och anläggningsprojekt 073-352 97 77

Jonas Engelblom

Presskontakt Chef försäljning, marknad, kommunikation och kundupplevelse Veidekke Eiendom AB +46 702 22 92 23

Lennart Weiss

Presskontakt Kommersiell direktör, Veidekke Sverige Presskontakt IR & bostadspolitik +46 705213781