Pressmeddelande -

Vellinge kommun vill skydda Falsterbonäset med 21 kilometer långt skydd

Vellinge kommun har nu kommit ett steg närmare uppförandet av ett för Sverige unikt översvämningsskydd. Skyddet ska säkra Falsterbonäset mot tillfälliga översvämningar i framtiden. I dag lämnar kommunen in sin ansökan om att få bygga skyddet till Mark- och miljödomstolen.

I januari 2017 drabbades Falsterbonäset av den högsta uppmätta tillfälliga havsnivån i modern tid och det var mycket nära att bostadsbebyggelse hotades.

Arbetet med att ta fram det omfattande materialet som behövs i en ansökan påbörjades redan hösten 2014.

– Kommunstyrelsen gav oss uppdraget med anledning av de översvämningar som frekvent drabbar Falsterbonäset. Risken finns att dessa översvämningar kommer att få ännu större konsekvenser i framtiden på grund av klimatförändringar, säger Per Juhlin som är projektledare.

Ansökan till Mark- och miljödomstolen innefattar uppförandet av ett 21 kilometer långt skydd som innebär att Höllvikens, Ljunghusens och Skanör-Falsterbos bebyggelse skyddas mot översvämningar fram till år 2065. Totalt omfattas drygt 21 000 bostäder av skyddet.

– Efter flera års arbete med omfattande och komplexa utredningar känns det nu bra att vi har ett gediget material att lämna ifrån oss. Ansökan innebär en viktig milstolpe i vårt arbete för att skydda näset. Det handlar om stora fastighetsvärden men även om unika natur- och kulturmiljöer, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skyddet kommer mestadels att bestå av jordvallar men i trånga passager även av murar. Skyddets höjd över befintlig marknivå kommer huvudsakligen att variera mellan en och två meter.

Byggnadstiden har beräknats till tio år. Skyddet kommer att byggas i etapper och prioriteras efter behov. Första byggstart beräknas till tidigast slutet av 2020. 

Hittills har kommunen lagt ned ungefär 7,9 miljoner kronor i utredningskostnader och genomförandet förväntas kosta 160 miljoner kronor. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö

Regioner

  • Skåne

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kontakter

Carina Wutzler (M)

Ordförande i kommunstyrelsen 070-991 52 02