Pressmeddelande -

AllTele förvärvar Ventelo Sverige AB

- Skapar stark utmanare på företagsmarknaden

 

AllTele köper samtliga aktier i Ventelo Sverige. Förvärvet finansieras genom utgivande av 1,5 M aktier i AllTele samt en revers på 40 Mkr som i samband med tillträdet kommer att konverteras till konvertibla skuldebrev i AllTele till samma belopp. Ventelos huvudägare Jean-Pierre Vandromme, Pemberton Holdings Limited och Engebret O. Fekene kommer att erhålla aktier i AllTele och blir därmed en större aktieägare i AllTele.

Ventelo har under det gångna året genomgått en lyckad företagsrekonstruktion, där man utöver ackordsförfarandet som slutfördes i mitten av juni också genomfört ett flertal strukturella förbättringsåtgärder, vilket vänt företagets utveckling.

– Ventelo är i dag ett sunt företag med stark balansräkning. Vi har hela tiden sagt att vi har för avsikt att delta i den pågående konsolideringen på marknaden. I AllTele har vi funnit rätt partner. Vi är imponerade av hur AllTele genom uppköp växt och skapat lönsamhet på den svenska marknaden, och genom att kombinera Ventelo och AllTele skapar vi nu en stark plattform för att utmana branschen inom företagssegmentet, säger Paul Moonga, VD Ventelo.

Förvärvet villkoras av beslut på extra bolagsstämma planerad till den 30 augusti där beslut ska fattas om emission av aktier samt konvertibla skuldebrev.  Transaktionen förväntas slutföras den 31 augusti 2011. Integrationsarbetet bedöms ta sex till nio månader och potential finns att utvinna betydande synergieffekter. Ventelo har vid övertagandet eget telenät med kapacitet att hantera även AllTeles behov. AllTele har motsvarande förmåga på backbone för data och internet vilket ger stora operativa besparingar för båda verksamheterna. Stora möjligheter att samverka befintliga CRM-system och andra IT-system finns. Integrationen möjliggör även effektivisering inom försäljning såväl som administration.

JZ Capital Partners AB har varit finansiell rådgivare till Ventelo och dess ägare i försäljningsprocessen.

För frågor och mer information, kontakta:

Paul Moonga, VD Ventelo, e-post: paul@ventelo.se, telefon: 070-959 06 66

Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internettjänster till privatkunder. Mot företagsmarknaden levererar AllTele helhetslösningar för kommunikation inklusive centraliserad mobil telefonväxel i molnet. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig ip-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL samt som direktanslutning. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckningsgrad och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Linköping, Tranås, Luleå, Uppsala, Umeå, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund. Se mer på www.alltele.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • alltele
  • ventelo
  • paul moonga

Om Ventelo

Ventelo är en personlig partner för små och medelstora svenska företag i behov av en komplett, trygg och effektiv kommunikationslösning. Med fokus på service, enkelhet och användarvänlighet är Ventelo den svenska operatör som förstår och engagerar sig långsiktigt i kundernas affär. Ventelo har ca 23 000 företagskunder och ca 100 000 slutanvändare. Se mer på www.ventelo.se.

Kontakter

Paul Moonga

Presskontakt VD 070-959 06 66