Pressmeddelande -

Fortsatt samarbete för befintliga kunder mellan Ventelo och TeliaSonera – Alla Ventelos befintliga mobilkunder har tillgång till TeliaSoneras nät fram till 2013.

2010-03-11

Fortsatt samarbete för befintliga kunder mellan Ventelo och TeliaSonera – Alla Ventelos befintliga mobilkunder har tillgång till TeliaSoneras nät fram till 2013.

Med anledning av en artikel som publicerats av Computer Sweden*) den 10 mars vill Ventelo klargöra avtalsförhållandena mellan företagen.

Bakgrunden är att TeliaSonera Mobile Networks och Ventelo med start i december 2009 omförhandlade avtalet om Telia Mobile Host.

Förutsättningarna är i stort sett oförändrade och avtalet löper ut den 12 februari 2013. Alla Ventelos befintliga kunder som önskar kan fortsatt utnyttja Telias mobilnät fram tills dess.

Parterna har också enats om att nya mobilkunder från Ventelo inte kommer att tillföras Telias nät efter den 10 mars 2010.

− Det är över huvudtaget inte tal om att några kunder kommer att stå utan nät. Vi har nu nått en bra överenskommelse med TeliaSonera, säger Erik Qvist, COO på Ventelo.

Ventelo och TeliaSonera har haft ett framgångsrikt samarbete och det är viktigt för båda parter att alla de berörda kunderna även fortsättningsvis är nöjda med sina tjänster och att de får möjlighet att planera långsiktigt.

För frågor och mer information, kontakta:

Erik Qvist, COO, Ventelo

E-post: erik.qvist@ventelo.se

Tel. 070-191 00 17

*) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.301466/telia-bryter-med-ventelo

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om Ventelo

Ventelo är en personlig partner för små och medelstora svenska företag i behov av en komplett, trygg och effektiv kommunikationslösning. Med fokus på service, enkelhet och användarvänlighet är Ventelo den svenska operatör som förstår och engagerar sig långsiktigt i kundernas affär. Ventelo har ca 40 000 företagskunder. Se mer på www.ventelo.se.

Kontakter

Paul Moonga

Presskontakt VD 070-959 06 66