Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

"Kaxigt och modigt att lyfta debatt om kompetensbrist"

På morgon den 25 maj arrangerade Venture Cup en paneldiskussion på Investor där ämnet kompetensbrist behandlades. ”Hur kommer detta påverka våra framtida tillväxtföretag?” var debattens utgångspunkt. På grund av de kommande pensionsavgångarna bland 40-talisterna kommer det inom loppet av några år råda stor kompetensbrist i Sverige. Detta kommer drabba nya tillväxtföretag där en av de svåraste och viktigaste utmaningen ligger i att rekrytera kompetent personal. Under ledning av moderatorn Fredrik Lindgren diskuterades problematiken och tänkbara lösningar. Panelen bestod av Börje Ekholm från Investor, Hans Pihl från Connect, Maria Rankka från Timbro och Bengt Lejsved från Senior Work.

- Det är viktigt att vi i framtiden inte hamnar i en situation där vi frågar oss varför ingen tog tag i saken. Utmaningen vi har framför oss är att bibehålla den välfärdssituation vi har idag, inledde Hans Pihl.

Maria Rankka riktade även ljuset på arrangören bakom debatten. - Det är kaxigt och modigt av Venture Cup att arrangera en debatt om långsiktiga målsättningar. Jag menar att ett stort ansvar för Sveriges framtid ligger hos individen själv. Vi måste kontinuerligt sträva efter att utvecklas och utbilda oss för att göra oss anställningsbara. Målsättningen bör vara att arbeta för att känna lust, inte arbeta för att vi måste, fortsätter hon.

Börje Ekholm lyfte fram tillväxtföretagens betydelse för att generera kompetent arbetskraft. - Vi behöver öka på bredden av tillväxtföretag i olika faser bl a genom att se över anställningslagar och företagsbeskattning. Den bökiga strukturen gör det svårt för företag att utvecklas och växa. Vidare behöver vi underlätta riskkapitalförsörjningen och staten borde ta ett större ansvar genom att erbjuda matchningslån, sade han.

- Det borde finnas fler möjligheter för erfaren arbetskraft att matchas med unga talanger genom exempelvis nätverk, mentorskap och gränsöverskridande utbyten, menade Bengt  Lejsved. Vi behöver bli bättre på att behålla unga talanger inom Sverige och att locka tillbaka dem som påbörjat sin karriär utomlands. Den äldre generation bör också få möjlighet att arbeta längre än till nuvarande pensionsålder.

Sammanfattningsvis kom paneldeltagarna fram till ett antal faktorer som har stor betydelse om Sverige ska kunna hantera den stundande kompetensbristen. Samhället bör satsa på kvalitativ utbildning och forskning, underlätta riskkapitalförsörjning, stimulera bildandet av nya tillväxtföretag samt utnyttja den invandrade arbetskraften på ett bättre sätt. Politiker, medborgare, näringsliv och akademi måste alla agera gemensamt. - Dessutom måste vi producera fler barn, avslutade moderatorn Lindgren.

- Det har varit en mycket intressant debatt, det är en viktig fråga inte bara för oss utan för hela Sverige och det belystes idag att skapandet av nya tillväxtföretag är viktigt även när det gäller kompetensfrågan sa Håkan Alfon, tf regionchef för Venture Cup Öst.

Bilder: http://www.flickr.com/photos/venturecupsverige/sets/72157624139436506/

Kontaktperson: Ann-Sofie Kjellman, marknadsansvarig Öst. ann-sofie.kjellman@venturecup.se

Tel. 0704 420 96

Ämnen

Kategorier

Regioner


Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag. Via en genomtänkt process med handledning, feedback, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande företag. Hittills har över 10 600 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca 30 procent utvecklats till bärkraftiga företag.

Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Kontakter

Joakim Johannesson

Joakim Johannesson

Presskontakt Marketing Manager Nationellt 073 143 25 01
Therese Olsson

Therese Olsson

Presskontakt VD/CEO Nationellt 076 895 87 13

För morgondagens entreprenörer

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten 1998 har mer än 18 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har blivit affärer. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup
TEKNIKRINGEN
11428 Stockholm
Sverige