Nyhet -

Veolia i global allians för att stoppa plastnedskräpning

Veolia är en av medgrundarna till The Alliance to End Plastic Waste. Alliansen består av uppemot 30 företag världen över som i samverkan ska utveckla och förfina lösningar för att hjälpa till att få stopp på plastavfall i naturen, särskilt i våra hav. Tillsammans kommer vi att investera över 1000 miljoner dollar för att reducera mängden plast i miljön.

"Alla instämmer i att plast inte hör hemma i våra hav och vår natur. Det här är en allvarlig global utmaning som kräver handling och starkt ledarskap. Vi vill bidra med våra resurser, vår samlade erfarenhet och kunskap på området - och inte minst vårt globala nätverk för att möta utmaningen”, säger Håkon Vist, CEO Veolia Nordic.

Veolia arbetar inom sin återvinningsverksamhet aktivt med lösningar för övergången till cirkulär ekonomi, där hanteringen och optimeringen av resurser är a och o. Som en av de största aktörerna i världen har Veolia förutsättningar att bidra med kompetens för att ställa om till en hållbar och cirkulär ekonomi där avfallet reduceras till ett absolut minimum.

Håkon Vist fortsätter: “Plast är ett mycket effektivt material som för med sig stora fördelar. Rätt använt kan plast minska miljömässig påverkan i stora delar av vår vardag. Men vi måste som samhälle göra ett mycket bättre jobb när det kommer till att reducera avfallet - genom att optimera resurserna, återvinna och ta vara på material.”

För mer information och detaljer om de projekt som alliansen ska driva, välkommen att ta del av Veolias internationella pressrelease eller besök www.endplasticwaste.org

Ämnen

  • Miljö

Presskontakt

Per Andersson

Presskontakt Brand & Communication Manager +46 (0)72 740 55 02

Relaterat innehåll