Skip to content

Press release -

Språkanalyser i riksdagen: ”Kvalitet först”

Under dagens interpellationsdebatt i riksdagen svarade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på frågor om bristande rättssäkerhet i språkanalyser som utförs av Sprakab och hur företag som anlitas av Migrationsverket upphandlas.

- Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas, sa Morgan Johansson.

Riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) frågade ministern om det underlag Sprakab lämnat Migrationsverket.

- 5000 analyser av analytikern EA20, en språkanalytiker utan den kompetens som Sprakab uppgett för Migrationsverket?

Morgan Johansson ser fram emot den förnyade granskning Migrationsverket ska göra av Sprakab. Även Verifieds analyser ska granskas.

- De ska hålla god kvalitet. Det är viktigast, sa Morgan Johansson.

Verified ser fram mot denna granskning som ska vara klar i januari 2015, en granskning av krav och kontroll.

- Transparens, rättssäkerhet och i övrigt god kvalitet på språktester tjänar alla på. Det räcker dock inte i en granskning att ta stickprov, metoden måste ifrågasättas inför kommande regleringsbrev, säger Roderick Martin, verksamhetsledare på Verified.

Läs bifogat: The Norway Model – a success story

För ytterligare information, kontakta:

Per Lunqe, pressansvarig Verified
+46 735 106010
per.lunqe@live.se

Subjects

Tags

Regions


Verified provides expert testimony regarding linguistic behaviour, in particular relating to an individual´s linguistic background. These services are required by police, migration authorities and immigration attorneys for trials in court.  We also assist non governmental organisations.

Related content

Related stories

Linguistic Origin Identification

Verified provides expert testimony regarding linguistic behaviour, in particular relating to an individual´s linguistic background. These services are required by police, migration authorities and immigration attorneys for trials in court. We also assist non governmental organisations.

Verified employs a dozen of linguists, trained in areas such as creole languages, dialectology, interview technique and forensic phonetics.

Verified has conducted in excess of 24.000 analyses. The use of the same rigorous and well-defined methodology in each case ensures that analysis reports can be assessed and used in a safe and easy way, whether that be during an investigation or in court.

Equally indispensable for a clear and reliable result is the active language competency of a native speaker. To meet this requirement, Verified maintains a network of around 240 native speakers with training in auditory analysis to cover about 100 combinations of linguistic varieties and regions.

VERIFIED
Vretenvagen 9
SE 171 54 Solna
SWEDEN