Pressmeddelande -

Svenska personnummer i utsatt läge

Under gårdagen rapporterade DN att stölden av personnummer blir allt vanligare. Genom att kapa personnummer kan de kriminella förfalska bank- och kreditkort som sedan töms på pengar, ofta utan att den drabbade hinner upptäcka bedrägeriet i tid. Detta manar till större försiktighet när det kommer till utgivning av kort och värdehandlingar, menar Johan Henrikson, vd på Verisec.

Artikeln i DN lyfte fram paret Linde som råkat ut för ett bedrägeri där sammanlagt 30 000 kr togs ut från deras konto innan bluffen upptäcktes. Efter att ha kommit över parets personnummer lyckades bedragaren utfärda kreditkort i deras namn, kreditkort som sedan omärkligt kunde tömmas på pengar eftersom bedragaren bevakade deras brevlåda och kunde plocka upp både koder, kort och kreditprövning från UC.

”Denna typ av identitetsstöld har vuxit som brottstyp över hela världen. I Sverige har vi ett personnummer som begärs in för allehanda syften och som kan användas för att få fram en stor mängd information. Detta är värdefullt för att skapa tjänster och för att samköra register, men utgör samtidigt en svaghet i det svenska systemet. Ett personnummer som hamnar fel kan hota både den personliga integriteten och den egna plånboken, t.ex. genom att falska kreditkort utfärdas. Man kan säga att svenskar överlag är ganska godtrogna och litar på att det inte ska ske några missbruk. Därför blir det allt viktigare att myndigheter och banker tänker igenom sina processer för utgivning av värdehandlingar eller känslig information”, säger han och fortsätter:

”Säkerheten är inte starkare än kedjans svagaste länk, i DN:s uppmärksammade fall utgörs den av postgången där försändelserna verkar ha skickats med vanlig A-post. Att skicka kreditkort i vanligt brev istället för att använda någon av Postens värdetjänster, som t.ex. REK med personlig utlämning, är ytterst tveksamt. Att använda sådana tjänster innebär givetvis en kostnad för företaget, men nu när hotbilden förändras kan vi inte fortsätta vara naiva när det gäller missbruket av personnummer online och i den riktiga världen. Många personer som råkar ut för denna typ av ID-stöld hålls säkert skadelösa i slutändan, men tvingas lägga ner stor möda på att reda ut allting och blir även misstänkliggjorda innan allt är uppklarat. Kostnaden för detta obehag (samtal med bank etc.) är en dold kostnad som på senare tid bl.a. uppmärksammats av undersökningar i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, vd

Verisec AB

08-723 09 00

johan.henrikson@verisec.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datasäkerhet

Kategorier

  • kreditkort
  • kortbedrägerier.
  • johan henrikson
  • verisec
  • datasäkerhet
  • it-säkerhet
  • personnummer

Om Verisec

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 6 miljoner användare i hela världen.

Presskontakt

Johan Henrikson

Presskontakt CEO +46 733 45 89 02

Relaterat innehåll