Pressmeddelande -

Tullverkets nya säkerhetskrav skapar behov för smidiga IT-lösningar

Den 1 april i år påbörjade Tullverket införandet av sitt nya säkerhetskoncept med krav på stark autentisering vid elektronisk hantering av tulldeklarationer. Detta innebär att alla systemleverantörer som erbjuder tullhantering, senast i juni 2013 måste erbjuda sina kunder en lösning för säker inloggning till Tullverket. KSD EdiCom har nu valt att använda Verisecs Freja-server för detta ändamål.

Att Tullverket inför krav på säker inloggning – alltså den sortens lösningar med dosor eller liknande enheter som vi är vana vid från våra bankärenden – är en naturlig utveckling i en värld där fasta lösenord inte längre kan betraktas som en säker lösning. Dock riskerar den här sortens myndighetskrav en ökad arbetsbelastning och administration hos alla de tusentals företag som dagligen hanterar tulldeklarationer för all import och export som passerar Sveriges gränser.

     ”Våra kunder värdesätter naturligtvis den höjda säkerhetsnivån, men samtidigt vill man minimera extra arbetsbelastning i sin hantering. Därför är vi så nöjda med den smidiga lösning som Verisec presenterade med sin Freja-server”, säger Lars Overgaard på KSD EdiCom som hjälper över 1500 företag att hantera sin tullhantering.

     Freja är en svenskutvecklad autentiseringsserver som skapades för att erbjuda en enklare och mer användarvänlig lösning på det komplexa problemet kring säker inloggning. Produkten har blivit en internationell framgång och används av ett flertal brittiska kommuner, bland annat London.

    ”Vår utgångspunkt är att IT-säkerhet, som traditionellt betraktats som något nödvändigt ont, istället skall vara något som bidrar till smidigare arbetsflöde och ökad produktivitet. Självklart blir denna smidighet ännu viktigare när det kommer krav utifrån på företagets IT-system, till exempel från en myndighet som Tullverket”, säger Johan Henrikson, vd för Verisec. 

     KSD EdiCom har utvecklat sitt tullhanteringssystem enligt Tullverkets nya krav och Freja var en avgörande pusselbit, som gjorde att systemet kunde möta de högt ställda säkerhetskraven med bibehållen användarvänlighet, på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

     ”Vi tittade på flera leverantörers lösningar, inklusive molntjänster, men det fanns inget som kunde konkurrera med Freja, varken prismässigt eller tekniskt”, säger Lars Overgaard, som också är glad över det positiva mottagande från både kunder och Tullverket. ”För kunderna blev det en betydligt enklare hantering än de hade vågat hoppas på och Tullverket själva har berömt oss för att ha levererat en snygg och smidig lösning.”

      När systemet är infört hos alla KSD EdiCom kunder kommer mellan 2500 och 3000 användare att nå Tullverkets säkra inloggning via en Freja-server. Totalt börjar antalet användare i världen, som har tillgång till säker inloggning via Freja-servrar, nu närma sig en miljon. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, vd

Verisec AB

08-723 09 00

johan.henrikson@verisec.com

Relaterade länkar

Ämnen

 • Datasäkerhet

Kategorier

 • verisec
 • it-säkerhet
 • datasäkerhet
 • freja
 • johan henrikson
 • 2fa
 • ksd
 • tullverket
 • säker inloggning
 • stark autentisering

Om Verisec

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 7 miljoner användare i hela världen.

Om KSD

KSD är en ledande utvecklare och leverantör av lösningar inom Tullhantering. Företaget grundades 1976 och har sitt huvudkontor i Oslo. KSDs lösningar hjälper företag att strömlinjeforma sin verksamhet för att åstadkomma effektivitetsförbättringar inom både sin interna och externa värdekedja. KSD erbjuder två huvudsakliga lösningar; Tullhantering för ett flertal länder i världen samt administration för Transportlogistik – där man fokuserar på den externa logistikkedjan med transportbokningar och fraktkontroll. För närvarande finns fler än 1500 kunder i fler än 20 länder, som använder sig av lösningar från KSD.

Kontakter

Johan Henrikson

Presskontakt CEO +46 733 45 89 02

Relaterat innehåll