Pressmeddelande -

Verisec fortsätter expansionen i England

IT-säkerhetsföretaget Verisec, Gasellnominerat 2010, har inlett samarbete med Capita, Storbritanniens ledande outsourcingföretag. I december undertecknade man ett Teaming Agreement för leveranser av ID-lösningar. Därmed stärker Verisec sin position på den engelska marknaden.

Intresset för Verisecs ID-lösningar har ökat snabbt bland kommunerna i England. Verisecs autentiseringsserver Freja, som används för inloggning och digital identifiering, används bland annat i Salford, London Borough of Merton, Sheffield, Kent och East Sussex. Samarbetet med Capita innebär nästa steg i utvecklingen.

- Vårt Teaming Agreement med Capita öppnar för nya möjligheter och befäster Verisecs ställning som IT-säkerhetsleverantör på den engelska marknaden. England är i sig en stor marknad, men utgör också en plattform för vidare expansion både i Europa och i resten av världen, säger Johan Henrikson, vd på Verisec AB.

Freja

Freja är en autentiseringsserver som används för att stärka identitetskontrollen vid inloggning till olika nätverk och system. Genom att basera Freja på öppna standarder (OATH) kan stark autentisering erbjudas till konkurrenskraftiga priser med bibehållen hög säkerhet. Den öppna standarden ger också kunderna frihet att välja mellan en mängd olika enheter (allt från mobiltelefoner till traditionella lösenordsdosor).

Freja bygger på s.k. ”tvåfaktorsautentisering” (2FA), vilket syftar på ett system där två faktorer, exempelvis lösenordsdosa + pinkod, tillsammans används för att stärka ett identitetsbevis. Stark autentisering med hjälp av två faktorer är en teknik som används av internetbanker, företag och regeringar över hela världen.

Ladda ner PDF om Freja

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson

CEO

Mob  +46 733 45 89 02

Dir  +46 8 696 99 82

Tel +46 8 723 09 00

Fax  +46 8 723 09 10

E-mail  johan.henrikson@verisec.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datasäkerhet

Kategorier

  • 2fa
  • freja
  • verisec
  • johan henrikson
  • oath
  • otp
  • digital identifiering
  • eas
  • tvåfaktorsautentisering

Om Verisec

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 6 miljoner användare i hela världen.

Läs mer på www.verisec.com

Presskontakt

Johan Henrikson

Presskontakt CEO +46 733 45 89 02

Relaterat innehåll