Pressmeddelande -

Matematikforskare från Frankrike får Tage Erlanders gästprofessur

Jean-Christophe Yoccoz, årets Tage Erlander-professor, är världsledande inom att utveckla och förstå så kallade dynamiska system. Fenomen i naturen och tekniska applikationer kan ofta beskrivas med olika matematiska modeller, exempelvis för att visa hur solsystemet eller djurpopulationer utvecklas över tid.

Många viktiga områden är beroende av en bättre förståelse av de dynamiska system Jean-Christophe Yoccoz forskar kring – allt från astronomi och biologi till olika tekniska tillämpningar. Ett exempel är att han tillsammans med en zoolog beskrivit populationen av lämlar som ett dynamiskt system. Antalet djur varierar närmast kaosartat över åren och utifrån en analys av empiriska data från Svalbard har Jean-Christophe Yoccoz utvecklat en matematisk modell för lämmelpopulationen.

–        Det ska bli väldigt roligt att få tillbringa så mycket tid i Sverige, bland annat vid Mittag-Lefflerinstitutet. Jag var här för tio år sedan och atmosfären var verkligen underbar, säger Jean-Christophe Yoccoz.

–        Samarbeten ger mycket mer om det går att få till personliga möten och man kan tillbringa längre perioder tillsammans, speciellt inom matematik där det tar tid att hitta nya lösningar på problem.

Fakta Tage Erlanders gästprofessur
Internationellt framstående svenska eller utländska forskare får genom Tage Erlanders gästprofessur möjlighet att tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige. Innehavare av professuren utses bland internationellt mycket framstående forskare.
Läs mer om Tage Erlanders gästprofessur

Media är välkomna att delta vid professor Yoccos installation
Datum och tid: 12 maj, kl 10:00–12:00
Lokal: L1, Drottning Kristinas väg 30, Kungliga Tekniska högskolan.

För mer information, kontakta:
Michael Benedicks, professor, matematiska institutionen, KTH, 08- 790 61 48 michaelb@kth.se

Arne Johansson, huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet, 08-546 44 201, arne.johansson@vr.se

Pamela Werner, informationsansvarig naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet,
08-546 44 282, pamela.werner@vr.se


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Regioner

  • Stockholm