Pressmeddelande -

Ny biträdande generaldirektör till Vetenskapsrådet

Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap och prorektor vid Umeå universitet, blir ny biträdande generaldirektör för Vetenskapsrådet. – Att delta i det nationella forskningspolitiska arbetet är något som jag ser fram emot. Det är viktigt med en god dialog mellan å ena sidan universiteten och dess forskare och å andra sidan nationella aktörer som Vetenskapsrådet. Detta är en förutsättning för att Sverige skall kunna behålla och stärka sin position när det gäller forskning och högre utbildning, säger Gunnel Gustafsson som känner sig hedrad av utnämningen. Gunnel Gustafsson har arbetat inom flera forskningsorganisationer såväl nationellt som internationellt. Hon har bl a suttit i Riksbankens Jubileumsfond och det tidigare Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Hennes egen forskning inom statsvetenskap är inriktad på demokrati, genusfrågor samt jämförande nordisk politik och policy. Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling är nöjd över rekryteringen. – Vi får en stark person med stor erfarenhet av ledning från forsknings- och universitetssverige. Hon är dessutom är en framstående och respekterad forskare. Gunnel Gustafsson efterträder Madeleine Leijonhufvud som återgår till sin professorstjänst på Stockholms universitet. Internationalisering i fokus Som biträdande generaldirektör blir Gunnel Gustafsson den som tillsammans med generaldirektören leder Vetenskapsrådets arbete och driver verksamheten. Hon kommer dessutom att bli chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningspolitiska frågor som bl a rymmer analys- och strategifrågor. – Jag hoppas kunna bidra med ett starkt engagemang för den europeiska och internationella dimensionen i svensk forsknings- och högre utbildningspolitik. – Framtidsfrågorna förutsätter kreativitet, vilja till förnyelse och gränsöverskridande samarbete både geografiskt och intellektuellt. Det gäller därför att skapa förutsättningar för pluralism och för ett klimat som inspirerar till ständiga kvalitetsförbättringar samtidigt som det uppfattas som naturligt att ibland misslyckas och ta nya tag. Mer information Utförligare beskrivning av bakgrund, inkl CV mm finns på Umeå universitets webbplats: www.pol.umu.se/personal/Gunnel_G/index.htm. Fler kommentarer Gunnel Gustafsson, professor och prorektor Umeå Universitet Gunnel.Gustafsson@pol.umu.se, 090 - 786 79 49, 070-694 56 55 Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet Par.Omling@vr.se, 08-546 44 185, 0708-229 839

Ämnen

  • Utbildning