Pressmeddelande -

Nylansering av 25-årig tidskrift

25-åring byter skepnad: Nya Tvärsnitt för stärkt humsam-forskning – Samhället behöver livaktig humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning – och vi måste samla våra krafter för att visa det! säger Bengt Hansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet. Därför görs nu en nysatsning på den 25-åriga tidskriften Tvärsnitt. En ny redaktör och ett utökat innehåll ska stärka tidskriftens ursprungsidé: att vara ett tvärsnitt av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det första numret av Tvärsnitt i ny form innehåller bl a: # ”Krävande unga politiska konsumenter”, Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet, och Dietlind Stollem, Ass Professor of Political Science, McGill University, Montreal, Quebec, Canada. # ”Nya rön om våra långtidsminnen”, Lars-Göran Nilsson, professor i psykologi, Stockholms universitet. # ”Tranströmer skapar poesi ur afasi”, Torsten Rönnerstrand, docent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet # ”Forskningsansökningarnas matematik”, forskningspolitiskt debattinlägg av Agneta Stark, rektor för Högskolan Dalarna # ”Kläder och frisyrer – ett hot mot samhällsordningen”, Kekke Stadin, docent i historia vid Södertörns högskola Nya Tvärsnitt vill två saker: # Skapa en ämnesövergripande arena för humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare, som inspirerar till idéutbyte och samarbete # Skapa förståelse och respekt för alla former av humaniora och samhällsvetenskap hos en bred krets av vetenskapligt intresserade Målet är att vara ett forum för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, inte bara den som finansieras av Vetenskapsrådet. Därför kommer Vetenskapsrådet att söka ett konstruktivt samarbete kring Tvärsnitt med alla fakulteter inom området i Sverige. Tidskriften kommer att distribueras kostnadsfritt till anställda vid alla humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteter - en mer än tiodubblad upplageökning. För pressexemplar: Kontakta Johanna Myrman, informationsassistent 08-546 44 324, vetenskapsradet@vr.se Kontakt med redaktionen: Liselotte Englund, redaktör 0733-55 64 92, liselotte.englund@vr.se Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, ansvarig utgivare 08-546 44 228, bengt.hansson@vr.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning