Pressmeddelande -

Uppsala och USA populärast bland postdoktorer

De flesta som söker en tjänst inom landet vill till Uppsala universitet, för sökande av stipendier för utlandsvistelse är det USA som lockar mest. Av 443 ansökningar till Vetenskapsrådet om postdoktorsbidrag har 71 beviljats. Den sammantagna summan beviljade medel är nästan 202 miljoner.

I Vetenskapsrådets vårutlysning av postdoktorsbidrag beviljades 71 unga forskare medel. Två former för bidrag utlystes: Bidrag till anställning som postdok vid ett svenskt lärosäte och Postdoktorsstipendier för vistelse vid ett utländskt lärosäte.

Den populäraste värdhögskolan för bidrag till anställning som postdok i Sverige är Uppsala universitet. Lunds universitet och Karolinska institutet kommer därefter. De flesta postdokstipendiaterna vill till USA. Steget mellan USA och det näst populäraste landet, Storbritannien, är långt.

Beviljandegraden för postdoktorsstipendium var 34 procent och för bidrag till anställning som postdok i Sverige sju procent.

För listor över beviljade ansökningar, se Vetenskapsrådets webbplats: www.vr.se. En statistiksammanställning publiceras i början av kommande vecka.

Fakta Bidrag till anställning som postdok i Sverige och Postdoktorsstipendium
Finansiering av postdoktorer är en av Vetenskapsrådets satsningar på unga forskare. Syftet är att ge unga begåvade forskare chansen att bygga upp sin forskning och etablera nya kontakter.
Bidrag till anställning som postdok i Sverige ska ge möjlighet för forskare med doktorsexamen att vistas vid svensk högskola eller forskningsinstitut. Postdoktorsstipendierna ska ge möjlighet för forskare med svensk doktorsexamen att vistas vid utländskt universitet.

För mer information, kontakta:

Ragnhild Romanus, informationsansvarig forskningsstöd Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 160, ragnhild.romanus@vr.se

 


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Regioner

  • Uppsala