Pressmeddelande -

Kulturnämnden lyfte angelägna frågor i Almedalen

För fjärde året i rad var Västra Götalandsregionens kulturnämnd på plats för att diskutera och påverka kulturfrågorna i Almedalen. De egna seminarierna var välbesökta och kulturnämnden deltog aktivt i andras seminarier och debatter.

–  Almedalen är en viktig plats för att skapa nya kontakter och samarbeten. Personligen har jag skapat relationer med statliga företrädare, representanter för andra regioner och branschföreträdare som kommer att stärka mig i min roll. Som en stor kulturregion är det självklart för oss i nämnden att prioritera vår närvaro här säger Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

De senaste åren har kulturfrågorna tagit större och större plats under politikerveckan i Almedalen. Som den region i Sverige som satsar mest på kulturen är Västra Götalandsregionens kulturnämnd aktiv i det arbetet. Tillsammans med en annan stor regional kulturaktör; Region Skåne arrangerades i år två seminarier med syftet att diskutera och debattera den nya kultursamverkansmodellen och statens nya roll i kulturpolitiken. Båda var fullsatta och efterföljdes av aktiv diskussion och debatt. Kulturutskottets representanter sa bland annat att det behövs mer smörjmedel i samverkansmodellen för att det ska bli en kraftfull utveckling. Regionerna efterlyste plattformar för diskussion med Kulturrådet och de fria konstnärerna möjlighet att delta mer aktivt i modellen. Frågorna är högaktuella, i dagarna överlämnade statskontoret sin myndighetsanalys av Kulturrådet som visar att statens roll behöver förtydligas och utvecklas i samverkansmodellen – detta togs också upp i diskussionen.

Västra Götalandsregionen presenterade också en ny arbetsprocess för att skapa samverkan mellan kulturen och skolan; KLIV 2.0. Även detta seminarium lockade stor publik och mycket diskussion. Seminariets huvudföreläsare Mikael Alexandersson, med lång erfarenhet av området motiverade rubriken till sin föreläsning ”Bättre skola med mer kultur” genom att visa på hur kulturen ger oss förmågan och möjligheten till att omforma och omskapa vår verklighet – en grundläggande förmåga som inte bör utestängas i skolan. En av deltagarna lyfte också det faktum att de kreativa ämnena är tydligt inskrivna i den nya läroplanen. Nu handlar det om att hitta sätt att samarbeta med skolans beslutsfattare för att förverkliga målen.

Kulturnämnden deltog också i det flitiga twittrandet från Almedalen. Under namnet kultur_vgregion kommenterades både de egna och andras seminarier.

Länkar till mer information om kulturnämndens seminarier
Kan kulturen stödja skolans läroprocesser?
Kultursamverkansmodellen 2.0- mer stimulerande, utvecklande och kraftfull
På väg mot nationell kulturpolitik?

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • kultur i almedalen
  • almedalen 2011
  • almedalsveckan
  • nationell kulturpolitik
  • kultursamverkansmodellen

Regioner

  • Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Kontakter

Jonathan Neselrot

Presskontakt Kommunikatör Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen 070-212 50 72