Nya litteraturstöd för essä och översättning - VGR:s kulturnämnd satsar miljonbelopp

Pressmeddelande -

Nya litteraturstöd för essä och översättning - VGR:s kulturnämnd satsar miljonbelopp

Västra Götalandsregionen fortsätter sin satsning på litteratur genom ett Sverigeunikt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Samtidigt beslutar kulturnämnden att inrätta ett översättningsstöd på en halv miljon kronor årligen till författare med invandrarbakgrund.

- Inom ramen för vår handlingsplan för litteratur så har vi utrett vilka områden som är i behov av extra insatser. Kulturjournalistiken är viktig för Västra Götaland som centrum för litterära tidskrifter. Samtidigt råder det brist på reflekterande röster som stimulerar det offentliga, intellektuella samtalet. Vi ser att det här stödet kan värna demokratin och samtidigt skapa arbetstillfällen för skribenter och författare, säger Alex Bergström (S), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Nämnden beslutade vid sig sammanträde 24 september att avsätta 500 000 kronor årligen i två år, vilket är försöksperioden för det nya stödet. Tanken är att pengarna ska fördelas till 10-20 projekt årligen och varje projekt ska kunna få max 50 000 kronor. Både skribenter och kulturtidskrifter kan söka pengarna som ska gå oavkortat till skribenten. Bedömningen hanteras av en jury som består av sakkunniga som ej är verksamma i regionen, för att säkra opartiskhet. De som får stöd måste dock vara skrivna i Västra Götaland.

Mer översatt litteratur
Ett annat område som kulturnämnden har identifierat som i behov av extra stöd är litteratur skapad av författare med invandrarbakgrund.

- Författare och publicister vars modersmål och arbetsspråk inte är svenska kan stöta på hinder när förlag inte har möjlighet att ta risken att bekosta översättningar. Vi vill förändra det genom ett riktat ekonomiskt stöd, säger Lars Nordström (FP), kulturnämndens andre vice ordförande.

500 000 kronor ska fördelas av Författarcentrum Väst till 3-4 projekt årligen. Medlen kan sökas av författare och förlag tillsammans men pengarna går till förlaget och endast för översättningar till svenska. Förlaget måste ha avsikt att publicera det översatta verket och författaren måste vara bosatt i Sverige och skriva på annat språk än svenska. Någon av parterna måste vara skriven i Västra Götaland.

- Det känns fantastiskt att kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kan besluta om två så konkreta och viktiga insatser för litteraturen, i synnerhet eftersom det stämmer så väl överens med ambitionerna i både vår kulturstrategi och Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling, VG2020. Kulturpolitiken ska skapa en region för alla, som syns och engagerar och som dessutom erbjuder näringsmöjligheter. Jag tror att vi har skapat goda förutsättningar för allt detta genom de två nya stöden, säger Alex Bergström.

För information om övriga ärenden som behandlades kulturnämndens sammanträde 24 september, se snabbprotokollet som inom kort återfinns på denna länk.


Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Taggar

 • lars nordström
 • förlag
 • översättare
 • översättning
 • litteraturstöd
 • essäer
 • essä
 • litteratur
 • kultur
 • västra götalandsregionen
 • kulturpolitik
 • kulturnämnden
 • Alex Bergström

Regioner

 • Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Presskontakt

Jonathan Neselrot

Jonathan Neselrot

Presskontakt Kommunikatör Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen 070-212 50 72

Relaterat material

Relaterade nyheter