Pressmeddelande -

Fortsatt kritik mot Försäkringskassan: Ökat godtycke sätter assistansen på spel

Försäkringskassans nya instrument för behovsbedömning har kommit till för att öka rättssäkerheten för personer med funktionshinder.

Företrädare för Assistansuppropet som samlat mer än 10.500 personer är glada över att  nu ingå i den referensgrupp som tillsatts av Socialstyrelsen, men anser att effekten av instrumentet blir det motsatta.

- Arbetsmaterialet ger ännu större utrymme för enskilda handläggares tolkningar, precis det som man ville begränsa med instrumentet, säger Veronica Hedenmark som  är förvånad över att man fortfarande räknar antalet toalettbesök och hur många minuter som spenderas där.

Assistansuppropet är för en samverkan i frågan och vill arbeta för att få fram ett bra dokument. Samtidigt ser man fyra olika problemområden i det omarbetade materialet.

Det första gäller skrivningen att handläggare och den enskilde ska vara överens om hjälpbehovet och tidsåtgången för detsamma.

-Detta är en omöjlighet, behovet kan inte jämkas på något sätt, det handlar om att utreda den enskildes behov av assistans. Att lyssna in personen ifråga, begära in intyg och sedan ska handläggaren göra en egen utredning, det är inget man kan sitt på plats vid köksbordet och komma överens om, säger Veronica Hedenmark.

Det borde inte vara så svårt?

Hon tycker att man helt enkelt skulle ta bort minuträkningen, och istället fråga personen med funktionshinder ”Vad kan du göra själv?”

-Det är faktiskt helt ointressant hur lång tid ett toabesök tar, vem kan förresten beräkna det, och vem kan garantera att det inte ändras från dag till dag? Rättare sagt så ligger förändringen i sakens natur. Gör en helhetsbedömning, räkna bort tiden för det man kan göra själv, och bevilja assistans för resten.

Ett annat förslag är att myndigheten begär in intyg från relevanta personer som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som har lång erfarenhet av den enskilde och kan beskriva behovet, och att myndigheten sedan förlitar sig på det.

Kan grundläggande behov vara annat än grundläggande?

Sedan 15 år tillbaka är vad som räknas till de grundläggande behoven, fem till antalet, klart definierat: Matsituation, toalettbesök, av- och påklädning, kommunikation och ingående kunskaper.

Om man behöver hjälp med dessa under minst tre timmar per dag eller 20 timmar i veckan, så är man berättigad till assistansersättning. Med det nya instrumentet är det upp till handläggaren att bedöma om dessa behov är grundläggande behov eller ska räknas till övriga behov. I förlängningen menar Assistansuppropet att detta leder till att allt fler blir av med sin assistans.

-Tidigare har alla parter, även Försäkringskassan, varit klart överens om vad som är ett grundläggande behov, men nu blir det godtyckligt när enskilda handläggare ska avgöra detta.

Olika åldrar, olika behov

Assistansuppropet menar att avsaknaden av barnperspektivet i dokumentet är allt annat än bra. Ett instrument kan inte tillämpas oavsett ålder.

-Vi tror att skillnaden i hjälpbehov mellan en treåring och en 64-årig man är stort. Behov och intressen varierar naturligtvis beroende på vilket skede i livet man befinner sig i. Lösningen är enkel, ställ relevanta frågor utifrån åldersgrupperna barn, ungdom, vuxen.

Förälder mellan klockan 05 och 06?

”Under vilka tider är du förälder?” frågas det i dokumentet.

-Jag tror inte att någon kan se det så att man har ett föräldraansvar under en viss tid av dygnet, det faller på sin orimlighet. Barn som har föräldrar med ett funktionshinder har också rätt till sina föräldrar, säger Veronica Hedenmark.

Hon tycker att omgivningen ska göra allt för att stötta personer med funktionshinder i deras längtan efter att skaffa barn, så att de faktiskt vågar bli föräldrar.

-Ingen vågar försätta sig i en sådan situation om man inte har personlig assistans. Bevilja dygnet runt-assistans så får man ett tryggt föräldraskap för både barnet och föräldrarna, slutar Veronica Hedenmark .

Läs mer på www. Assistansuppropet.se

Kontaktperson för Assistansuppropet.se:

Veronica Hedenmark 070-398 29 29

Ämnen

  • Funktionsvariation

VH assistans grundades av Veronica Hedenmark 1997, vi har 13 års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Idag är vi 600 medarbetare från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi har också en barnklubb, VH kids, för barn med funktionshinder, deras syskon och kompisar. Nyligen startade vi VH action, personlig assistans med attityd för unga vuxna med funktionshinder. Vi anordnar även skidresor, bad- och solresor samt sommarkollon varje år, och man behöver inte vara kund hos oss för att delta. VH assistans är ett företag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av såväl ledare som personliga assistenter. VH assistans utför rekrytering, utbildning, handledning samt friskvård. VH assistans hjälper till med myndighetskontakter samt skriver ansökan om personlig assistans.

Kontakter

Didrik Viklund

Presskontakt Kommunikatör 073-802 29 29