Pressmeddelande -

TV-aktuell debattör och kungastipendiat: Veronica Hedenmark föreläser i Sundsvall om rätten till assistans

När Veronica Hedenmark var 19 år ville försäkringskassan förtidspensionera henne eftersom hon är född med benskörhet.

Idag är hon framgångsrik entreprenör med mer än 600 anställda och kontor på sju orter i landet, snart åtta, för i höst öppnar VH assistans i Sundsvall.
- Min drivkraft är att hjälpa personer med funktionshinder och deras familjer, säger kvinnan som nyss startade Assistansuppropet i protest mot ökat godtycke när det gäller rätten till personlig assistans.

Tillsammans med förre justitieministern Thomas Bodström, har hon debatterat små barns rätt till assistans, och nu finns frågan om föräldraskap på agendan:

- Jag tycker att omgivningen ska göra allt för att stötta personer med funktionshinder i deras längtan efter att skaffa barn, så att de faktiskt vågar bli föräldrar. Ingen vågar försätta sig i en sådan situation om man inte har personlig assistans. Bevilja dygnet runt-assistans så får man ett tryggt föräldraskap för både barn och föräldrar, säger Veronica Hedenmark.

Sveriges billigaste reform

Assistansreformen är landets billigaste reform och en assistanstimme kostar mellan 100 och 150 kronor mindre än en hemtjänsttimme, endast 16.000 personer i Sverige har rätt till personlig assistans. Ändå ifrågasätts kostnaderna för den personliga assistansen, något som för personen med funktionshinder innebär en möjlighet att leva ett liv som alla andra.

- Det är viktigt att visa på vad möjligheten till  personlig assistans innebär för den enskilde. Personliga assistenter är oerhört betydelsefulla, de gör det omöjliga möjligt. Med deras hjälp kan personer med funktionshinder gå i skolan, ha ett eget boende och slippa vara på institution, kan få ett eget arbete och känna delaktighet och självständighet i samhällslivet.

Veronica använder sig av egna erfarenheter för att arbeta utifrån assistansreformen.

- Jag vill gärna vara en förebild på många sätt, för alla unga med funktionshinder som växer upp, men också som företagsledare och funktionshindrad.

Assistansuppropet

Ett nästan hundrasidigt dokument med många integritetskränkande frågor blev droppen som gjorde att Veronica Hedenmark startade Assistansuppropet i protest mot Försäkringskassans nya bedömningsunderlag. Idag har uppropet samlat mer än 10.500 personer och den 26 maj diskuteras förslaget i riksdagen.

- Först var det sjukskrivningarna, och nu är det personer med funktionshinder som drabbas. Under en längre tid hade många personer med funktionshinder, anhöriga och personliga assistenter hört av sig till mig med sin oro och frustration. Det var dags för en landsomfattande aktion, och därför startade jag Assistansuppropet.se. Vi vill väcka opinion för frågan, och vi vill ha en säker rättstillämpning när det gäller handläggningen.

- Det aktuella arbetsmaterialet ger ännu större utrymme för enskilda handläggares tolkningar, precis det som man ville begränsa med instrumentet, fortsätter Veronica Hedenmark som är kritisk till stora delar av materialet och förvånad över att man fortfarande räknar antalet toalettbesök och hur många minuter som spenderas där.

Presskonferens med Veronica Hedenmark

Tid: Den 25 maj, klockan 13.00

Plats: Hjälpmedelsmässan i norr 2010, Nordichallen, konferensrum 1, Sundsvall

Kontaktpersoner: Veronica Hedenmark, 070-398 29 29

Agnetha Wiklund-Helén, kommunikationschef VH assistans, 070-368 29 29

Ämnen

  • Funktionsvariation

Kategorier

  • förtidspensionera
  • kungastipendiat
  • tv-aktuell
  • funktionshinder
  • presskonferens
  • integritetskränkande frågor
  • försäkringskassan

VH assistans grundades av Veronica Hedenmark 1997, vi har 13 års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Idag är vi 600 medarbetare från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi har också en barnklubb, VH kids, för barn med funktionshinder, deras syskon och kompisar. Nyligen startade vi VH action, personlig assistans med attityd för unga vuxna med funktionshinder. Vi anordnar även skidresor, bad- och solresor samt sommarkollon varje år, och man behöver inte vara kund hos oss för att delta. VH assistans är ett företag där assistenter och kunder får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Detta kräver respekt, lyhördhet och en empatisk förmåga av såväl ledare som personliga assistenter. VH assistans utför rekrytering, utbildning, handledning samt friskvård. VH assistans hjälper till med myndighetskontakter samt skriver ansökan om personlig assistans.

Kontakter

Didrik Viklund

Presskontakt Kommunikatör 073-802 29 29