Pressmeddelande -

Viati tilldelas ramavtal med Trafikverket

Viati har som en av fyra leverantörer tilldelats ramavtal med Trafikverket för konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg delområde Uppdragsledare. Avtalet löper från avtalstecknandet 2 år med option om förlängning på 1 + 1 år.  

- Trafikverket är vår största kund lokalt i Dalarna, så det är glädjande att vi får ytterligare ett ramavtal där vi kan erbjuda Trafikverket vår kompetens, säger Jonas Jäderberg VD för Viati Dalarna.

För mera information kontakta Jonas Jäderberg, VD, Viati Dalarna AB, jonas.jaderberg@viati.se, tel 073-831 31 45.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Dalarna

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 212 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se