Gå direkt till innehåll
Brist i Videums landmärke uppmärksammat

Pressmeddelande -

Brist i Videums landmärke uppmärksammat

Videum har vid en okulärbesiktning av fastigheterna upptäckt en tryckskada på en av de tvärställda limträbalkarna på hus Bravo. Skadan är en sättning på ca 20 millimeter. Inga andra skador eller sättningar har upptäckts på övriga delar av fastigheten och ingen fara finns för att vistas däri.

- Vi är än så länge osäkra på orsaken, men som jag ser det är det en rötskada orsakad av att fukt som under en längre tid trängt ner vid fästet, förklarar fastighetschef Patrik Hjelm. Igår hade vi såväl konstruktör som stomleverantör här för besiktning och vår bedömning är att det inte finns några som helt risker för skada eller ras, men i väntan på åtgärdsförslag förstärker vi med ett kraftigt stålband runt nederdelen av balken för att ändå eliminera alla risker, avslutar Patrik Hjelm.

Videums fastighetschef uppmärksammade skadan och kallade till sig berörd konstruktör och stomleverantör. När Videums fastighetschef och underhållsansvarig samt byggnadens konstruktör och stomleverantör igår inspekterade alla balkarna/pelarna på hus Alpha och Bravo bedöms alla övriga helt ok. Efter åtgärd på den skadade balken, vilket kommer att göras omgående, tas ställning till om eller vad som kan göras på övriga balkar för att det inte ska föreligga någon risk framöver.

Videums fastighetsavdelning gör dagligen rundor på området och rapporterar om man ser någon utvändig skada. En gång om året görs en grundligare inspektion i samband med att man ser över målningsbehoven på fasaderna.

Den aktuella fastigheten hyser företag och organisationer inom Videum Science Park. Dessa informerades om läget under torsdagen den 29 mars. Hus Bravo invigdes 2002 tillsammans med Hus Alpha som är byggt med exakt samma konstruktion av utanpåliggande bärande limträkonstruktioner. Byggnaderna är bortsett från bjälklaget i betong helt byggda i trä. Husen har tillsammans en yta på över 7 000 kvadratmeter och är de hus som ofta förknippas med Videum pga sin arkitektur och placering. Videum äger fler fastigheter helt byggda i trä (hus N och hus M med Linnéuniversitetet som hyresgäst). Alpha och Bravo är de enda med utanpåliggande trästomme. Husen är ritade av Arkitektbolaget i Växjö.

Ämnen

Regioner


Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt 120 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.

Presskontakt

Anna Joanzón

Anna Joanzón

Presskontakt kommunikationsansvarig press, webb, sociala medier, marknadsföring 0470 72 33 16

Relaterat material

Relaterade nyheter