Pressmeddelande -

Avancerade animationer

Viewfind och teknik- och ITkonsultföretaget XDIN har inlett samarbete kring avancerade animationer.

Produktionsföretaget Viewfind har nu med hjälp av XDIN möjligheten att modulera upp fotorealistiska 3D-objekt direkt från CAD-filer eller fotografier. Fördelen att blanda fotorealistiska 3D-objekt med film är att man kan gå sömlöst mellan filmen och t ex insidan på en produkt för att ännu tydligare beskriva funktioner. 3D-modellerna kan både bäddas in i film och göras interaktiva på webbsida för t ex funktionsbeskrivningar, rörliga sprängskisser mm. Animationerna kan göras enkla eller avancerade i mycket hög kvalitet, helt beroende på hur en produkt eller liknande skall presenteras.

Vi har märkt en ökad efterfrågan på att blanda film och animationer från våra kunder, berättar Patrik Larsson på Viewfind. Då XDIN har lång erfarenhet på avancerade produktanimationer som lätt kan flyttas in i filmproduktionen och vise versa så känns det väldigt naturligt att samarbeta, fortsätter Patrik.

För mer info, kontakta Patrik Larsson, Viewfind eller Olof Stenlund, XDIN

www.viewfind.se

www.xdin.com

Ämnen

  • DVD, video

Kategorier

  • animeringar
  • informationsfilmer
  • instruktionsfilmer
  • läkemedelsinformation
  • produktinformation
  • produktfilmer
  • utbildning

Viewfind är ett företag som är fokuserat på att producera informations- och instruktionsfilmer i HD för t ex. webb och IT-system. Vår målgrupp finns inom teknik och medicin där våra kunder behöver förstärka sin information på ett effektivt sätt inför sina användare.