Pressmeddelande -

Instruktionsfilmer i ortopedisk rutinstatus

Filmerna i ortopedisk undersökningsteknik riktar sig till läkarstudenter och läkare utan specialistkompentens i ortopedi. Producerad 2010 av Lunds Universitet-Medicinska fakulteten och Viewfind.

Filmerna är tänkt att fungera som inlärnings- samt repetitionsverktyg och går igenom rutinundersökningar samt de vanligaste testerna vid akuta och elektiva skador och sjukdomar. Filmerna består av sju olika status. Rygg/nacke, skuldra, armbåge, hand/handled, höft, knä och fot/fotled samt en inledning. Samtliga ortopediska rutinstatus är indelade i tre moment: inspektion, palpation och rörlighet. Vid behov testas även neurologi och för knäet specifika stabilitets- och menisktester. I slutet av varje status presenteras ett antal specifika undersökningar som enbart behöver utföras då indikation föreligger.

Projektet fick Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris 2010 för bästa vetenskapliga projekt.

Viewfind producerade filmerna för DVD och Youtube.

Se filmer här: http://www.youtube.com/user/Ortopedstatus

Kontakta Patrik Larsson, Viewfind

www.viewfind.se

Ämnen

  • DVD, video

Kategorier

  • informationsfilmer
  • instruktionsfilmer
  • medicininstruktioner
  • sjukvårdsfilmer
  • ortopedstatus
  • läkarutbildning
  • utbildning

Viewfind är ett företag som är fokuserat på att producera informations- och instruktionsfilmer i HD för t ex. webb och IT-system. Vår målgrupp finns inom teknik och medicin där våra kunder behöver förstärka sin information på ett effektivt sätt inför sina användare.