Gå direkt till innehåll
Tid för familjen är det allra viktigaste för att känna lycka.
Tid för familjen är det allra viktigaste för att känna lycka.

Pressmeddelande -

Hälsa mer avgörande för kvinnors lycka än för männens

Tid för familjen är allra viktigast för att svensken ska känna lycka, det visar en sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna. Därefter kommer en bra ekonomi. Men att känna sig stark och hälsosam står också högt i kurs, inte minst bland kvinnorna. Drygt hälften av alla kvinnor lyfter hälsa som viktigast för att känna lycka.

ViktVäktarna, som idag fokuserar mer på hälsa och livsstil än enbart viktminskning, har låtit genomföra en sifo-undersökning för att ta reda på vad som triggar svenskarnas upplevelse av lycka. Undersökningen visar att såväl kvinnor som män anser att tid med familjen samt en god ekonomi är viktigast för att känna lycka. Nästan hälften (47 procent) svarar att det viktigaste för att uppnå lycka är att känna sig stark och hälsosam. Det är främst kvinnorna (52 procent av kvinnorna jämfört med 43 procent av männen) som uppger detta.

Vidare vill män ha mer tid för sina fritidsintressen, medan kvinnor vill ha mer tid för sig själva. För män är det viktigare med ett samliv (41 procent av männen jämfört med 32 procent av kvinnorna uppger detta) och för kvinnorna är det viktigare att vara nöjd med sitt yttre (23 procent av kvinnorna jämfört med 12 procent av männen uppger detta).

  • -Att reflektera över vad som driver och motiverar oss är oerhört viktigt för vårt allmänna välbefinnande. Kost och motion är två centrala aspekter men när vi dessutom skapar mer tid för saker som gör oss lyckliga skapas en snabbare positiv spiral mot ett sundare och gladare liv, säger Karin Nileskog på ViktVäktarna.

Hälsan blir allt viktigare ju lägre i åldrarna man går. 50 procent i åldern 15-34 uppger hälsa som viktigast för sin lycka, jämfört med 46 procent av de som är 35-55 och 56-79 år gamla. Att vara nöjd med sitt yttre är också betydligt viktigare för lyckan bland unga än bland äldre. 31 procent av de som är 15-34 år uppger att det yttre är viktigast jämfört med 14 procent av de som är i åldern 35-55 och bara nio procent av de i åldern 56-79.

Från undersökningen

Vad är viktigast för att du ska känna lycka?

Att spendera tid med min familj 71%

En bra ekonomi 56%

Att ägna mig åt mina fritidsintressen 50%

Att jag känner mig stark och hälsosam 47%

Att spendera tid med mina vänner 47%

Att få tid för mig själv 46%

Att ha ett bra samliv 37%

Att jag är nöjd med mitt yttre 18%

Annat 5%

Vet ej 2%

Bas 1134

Ämnen

Taggar


Kontakt:

Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna karin.nileskog@viktvaktarna.se, 076 782 61 62

Ulrika Ennen, marknadsdirektör på ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073 364 15 74

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 21 oktober – 26 oktober. Totalt intervjuades 1134 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om ViktVäktarna:

I Sverige har två miljoner svenskar minskat sin vikt med hjälp av ViktVäktarna sedan 1972. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en hållbar viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid. ViktVäktarna följer de svenska näringsrekommendationerna. Programmet Mat & Motion med SmartPoints bygger på en vetenskapligt beprövad metod med grundpelarna mat, motion, motivation, och möten. Läs mer på: viktvaktarna.se

Relaterat material

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö