Pressmeddelande -

Unga väljer mer ekologiskt, äldre mer svenskproducerat

När ViktVäktarna lät Sifo fråga svenskarna hur de tänker förändra sina matvanor framöver svarade en tredjedel att de kommer att köpa mer svenskproducerad mat. Detta gäller främst de äldre, medan yngre kommer att välja ekologiskt i större utsträckning. Mat fri från tillsatser, sockerfri mat och kravmärkt mat kommer också att prioriteras mer.

Totalt 1199 svenskar svarade på frågan ”Hur kommer dina matvanor att förändras det kommande året?”. En tredjedel (33 procent) svarade att de kommer att köpa mer svenskproducerad mat. Detta var särskilt tydligt bland dem som är 56-79 år: 37 procent i den åldersgruppen svarade så mot 32 procent av de som är 15-34 år.

Den näst största förändringen svenskarna kommer att göra framöver är att köpa mer ekologisk mat. 29 procent uppger detta, och då främst de yngre (33 procent av de mellan 15-34 år uppger detta mot 23 procent av dem som är 56-79 år). Det är också fler kvinnor än män som kommer att prioritera ekologisk mat (33 procent av kvinnorna mot 25 procent av männen) mer framöver.

- Mat har tagit en allt större plats i mångas liv, det är en högt prioriterad del av vår vardag. Men det räcker inte längre att maten smakar bra eller gör gott – nu vill vi också försäkra oss om att råvarorna är producerade på ett schysst sätt, Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Undersökningen visar vidare att 19 procent av svenskarna kommer att prioritera mat fri från tillsatser mer, att 17 procent kommer att välja mer sockerfri mat och att 14 procent kommer att satsa på kravmärkt mat i större utsträckning än de gör nu.

Från undersökningen:

Hur kommer dina matvanor att förändras det kommande året jämfört med nu? (flerval ok)

Mina matvanor kommer inte att förändras41%

Jag kommer att prioritera svenskproducerad mat mer33%

Jag kommer att prioritera ekologisk mat mer29%

Jag kommer att prioritera mat fri från tillsatser mer19%

Jag kommer att prioritera sockerfri mat mer17%

Jag kommer att prioritera kravmärkt mat mer14%

Jag kommer att prioritera nyckelhålsmärkt mat mer7%

Annat4%

Vet ej6%

Antal svar1199


Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • mat och matvanor

Kontakt:

Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna karin.nileskog@viktvaktarna.se, 076 782 61 62

Ulrika Ennen, marknadsdirektör på ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073 364 15 74

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av ViktVäktarna under april 2015 genom internetintervjuer. Undersökningen ger ett representativt urval bland kvinnor och män i åldern 15-79 år. Sammanlagt 1199 svenskar deltog.

Om ViktVäktarna:

I Sverige har två miljoner svenskar minskat sin vikt med hjälp av ViktVäktarna sedan 1972. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en hållbar viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid. ViktVäktarna följer de svenska näringsrekommendationerna. Kostprogrammet bygger på en vetenskapligt beprövad metod med grundpelarna mat, motion, motivation, och möten. Läs mer på: viktvaktarna.se

Kontakter

Karin Nileskog

Presskontakt Kost & Utbildningsansvarig Kost & Utbildning 076-7826162