Pressmeddelande -

En femtedel av riksdagen stödjer sänkt elskatt

Var femte riksdagsledamot stödjer Villaägarnas förslag om att införa en skatteväxling som sänker elkostnaderna för vanliga konsumenter, utan att påverka statens skatteintäkter. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

 

Kraftproducenter med vatten- och kärnkraft gör extra vinster genom att de får betalt för utsläppsrätter som de inte behöver köpa. Villaägarna föreslår att sänkt elskatt för konsumenter finansieras genom att skatten på dessa anläggningar höjs. Med denna skatteväxling går det att sänka hushållens kostnader för uppvärmning utan att skada miljön, påverka statens budget eller förändra marknadens prissättning på el.

 

Riksdagens ledamöter har fått ta ställning till frågan ”Vad talar emot att sänka skatten för elkonsumtion och finansiera en sådan sänkning med höjd skatt för kraftproducenterna?”

 

21 procent av ledamöterna uppger att de vill sänka elskatten.

 

–        Det är glädjande att se att vårt förslag om förändrad elmarknad fått fotfäste i riksdagen. Förhoppningsvis kommer det att leda till förändringar för elkonsumenterna. Men risken är att det dröjer, undersökningen visar också att det finns många missuppfattningar när det gäller elmarknadens funktionssätt i riksdagen, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

 

Bland de respondenter som valt andra svarsalternativ än det som stödjer Villaägarnas förslag finns inget hållbart resonemang som talar emot en skatteväxling. Villaägarnas förslag leder inte till ökade utsläpp av koldioxid eller begränsar investeringarna i förnybar energiproduktion.

 

Enkäten skickades till samtliga 349 ledamöter i riksdagen, av dessa svarade 106 respondenter.

 

Hela undersökningen och Villaägarnas förslag finns att läsa på www.villaagarna.se

 

För mer information kontakta:

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, mobil 070-969 19 40

Henrik Fahlgren, informatör, 070-600 84 18


Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18