Pressmeddelande -

Energiutredning missar småhusens potential

I dag lämnar Energieffektivitetsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Förslagen innebär att mer stöd ska ges till kommersiella fastigheter än till småhusägare. Detta trots att potentialen för energibesparing bland småhus är mycket stor.

Utredningens huvudförslag är ett statligt bidrag till åtgärder som först på lång sikt är lönsamma, exempelvis installation av styr- regler- och övervakningsutrustning och för installation av mekaniska till- och frånluftsystem med värmeåtervinning. Stödet ska även ges till kommersiella fastighetsägares förstudier av åtgärder.

- Utredningen har konstaterat att potentialen för energieffektiviseringar i bostäder är mycket stor, men huvudförslaget fångar bara upp en del av den potentialen, eftersom det är utformat så att det i första hand gynnar kommersiella fastighetsägare. Småhusen lämnas i stort åt sitt öde, säger Jakob Eliasson på Villaägarnas Riksförbund.

Vid sidan av huvudförslaget finns ett alternativt förslag om en skattereduktion för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus. Det stödet kan ges för åtgärder i både små- och flerfamiljshus. Oavsett vilket förslag som genomförs föreslås en del av finansieringen utgöras av höjda energiskatter.

- Utredningen ställer regeringen inför ett tydligt val. Antingen låter man elkonsumenterna i princip finansiera de kommersiella fastighetsägarnas investeringar, eller så inför man ett skatteavdrag för alla som tar ett personligt ansvar för att sänka sina energikostnader, konstaterar Jakob Eliasson, som även har varit expertförordnad i utredningen.

 

För mer information kontakta:

Jakob Eliasson, energipolitisk expert, mobil 0768-48 13 00

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, mobil 0709-69 19 40


Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 317 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se

Ämnen

  • Politik

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18