Pressmeddelande -

FP-förslag om ränteavdrag: Straffa inte fattiga för att gynna rika


Folkpartiets förslag om att försämra ränteavdragen från 30 till 25 procent skulle kosta en barnfamilj med tre miljoner kr i lån ca 9 000 kronor per år vid ett högre ränteläge. Mest drabbas familjer med små marginaler.

 

-         Folkpartiet påstår att försämrade ränteavdrag kompenseras genom sänkt kapitalinkomstskatt. Men detta är felaktigt. Det är olika personer som drabbas respektive gynnas, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

 

Folkpartiets förslag om att försämra de privatekonomiska förutsättningarna för främst barnfamiljer i storstadsregionerna genom att inledningsvis sänka ränteavdragen från 30 till 25 procent motiveras av två saker. Dels vill partiet sänka kapitalinkomstbeskattningen så att den blir mer lik övriga Europa, dels påstås förslaget motverka en påstådd prisbubbla på bostadsmarknaden. Men argumentationen är inte hållbar, menar Villaägarnas Riksförbund.

 

-         Sänkt kapitalinkomstskatt är i sig ett bra förslag. Men det är inte rimligt att försämra kalkylen för de barnfamiljer som har tvingats ta stora lån för att över huvud taget få en bostad i våra storstäder. Vid en bolåneränta på 6 procent och med ett lån på tre miljoner så ökar kostnaden med 9 000 kronor, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

 

-         Det finns inte heller någon naturlag för att sänkt kapitalinkomstsskatt måste gå hand i hand med försämrade ränteavdrag. När regeringen höjde kapitalinkomstskatten i samband med fastighetsskattereformen så rördes inte ränteavdragen. Då måste det väl även vara möjligt att sänka den utan att röra avdragen. Symmetrin är en chimär, konstaterar Joacim Olsson.

 

-         Folkpartiets prat om att agera nu för att motverka en prisbubbla på bostadsmarknaden förklaras nog av att de behöver en ursäkt för sitt förslag om försämringar i ränteavdragen. Mer rimligt är att invänta effekten av det nyligen införda bolånetaket. Om den inte är tillräcklig så kan ett amorteringskrav på nya lån övervägas. Det finns även faktorer som talar för att det inte existerar någon prisbubbla, exempelvis att hushållen har starka balansräkningar, att bankerna är konservativa i sina kreditbedömningar, att vi har en historiskt hög sparkvot och att de totala skulderna i genomsnitt endast är en tredjedel av hushållens tillgångar, konstaterar Joacim Olsson.

 

För mer information kontakta:

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, 070-969 19 40

Henrik Fahlgren, informatör, 070-600 84 18

 

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer påwww.villaagarna.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18