Pressmeddelande -

Kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggande

Villaägarnas Riksförbund ger i huvudsak sitt stöd till den analys som Byggkravsutredningen presenterar idag. Särskilda kommunala krav på byggnaders tekniska egenskaper medför högre nyproduktionskostnader för småhus. Enligt utredaren kan det röra sig om 10-15 procent på en nyproducerad bostad vilket för ett småhus i storstadsregionerna motsvarar åtminstone 300 000 kronor.
- Att ha olika krav på byggnader i olika kommuner är egentligen lika märkligt som att ställa olika krav på t.ex. bilars tekniska egenskaper i olika kommuner. I bilindustrin gäller snarare globala standarder och ibland på värlsdelsnivå för att man ska nå så hög effektivitet som möjligt, säger Daniel Liljeberg, chefekonom vid Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas Riksförbund anser att det ska råda rejäla energi- och tillgänglighetskrav för nyproducerade småhus i Sverige. Men det är helt centralt att kraven är samma i hela landet så att samma byggmaterial, samma industriella koncept och samma projekteringsmetod kan användas i hela landet.

Därutöver medför det onödiga kostnader i den offentliga sektorn när både statliga myndigheter och den kommunala byråkratin arbetar med att ta fram, följa upp och utvärdera krav på samma egenskap i en byggnad.

- Den offentliga sektorns byråkrati måste vara så pass effektiv att den nöjer sig med att ställa ett krav och inte flera på samma föremål. Vi bedömer att nationella krav är det mest effektiva för bostäder, säger Daniel Liljeberg.

För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Ämnen

  • Boendefrågor

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Presskontakt

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18