Pressmeddelande -

Lånetak försvårar för förstagångsköpare av bostäder

Finansinspektionens förslag om ett bolånetak på 85 procent löser inte de problem man har för avsikt att hantera, utan försvårar för unga och nyblivna på bostadsmarknaden. Villaägarna föreslår istället slopade stämpelskatter för förstagångsköpare för att stärka denna grupps möjlighet att få en rimlig kontantinsats.

Finansinspektionen anser att nytecknade bolån ska ligga på maximalt 85 procent av bostadens värde. Det gör det avsevärt svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden och leder till högre kostnader för nyblivna bostadsägare med högt belånade hus.

 

Sammantaget kan Finansinspektionens förslag bidra till att skapa den situation man vill undvika, nämligen prisfall på bostadsmarknaden.

 

–        Grundproblemet är att det är så svårt att på egen hand spara ihop till den stora kontantinsats som behövs för ett eget hus i många delar av landet. Ett tak förvärrar detta problem. Om ett tak införs bör regeringen överväga att avskaffa stämpelskatterna för förstagångsköpare, vilket skapar utrymme för en större kontantinsats, säger Hans Lemker, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

 

Vid ett köp av ett hus som kostar tre miljoner betalar förstagångsköparen idag 45 000 i skatt på lagfarten. Dessutom utgår två procent i skatt på uttagna pantbrev. Kapital som alltså istället skulle kunna användas till en större kontantinsats.

 

–        Om ett bolånetak överhuvudtaget ska införas är 90 procent av bostadens värde en mer rimlig nivå för de närmaste åren. Med tanke på att vi har en växande befolkning och låg nybyggnation så borde risken för prisfall på mer än 10 procent vara begränsad, avslutar Hans Lemker.

 

 

 

För mer information kontakta:

Förbundsdirektör Hans Lemker, mobil 0708-79 79 18

Vice förbundsdirektör Joacim Olsson, mobil 0709-69 19 40

 

 


Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18