Pressmeddelande -

Rekordhöga nätavgifter

VILLAÄGARNAs granskning av elnätbolagens avgifter: • I 52 kommuner har nätbolag höjt nätavgiften med 10 % eller mer. • I 123 kommuner har nätbolag höjt nätavgiften med 5 % eller mer. • I endast 22 kommuner har nätbolag har sänkt sina avgifter. • Det är nästan uteslutande Fortum som är nätägare i de kommuner där villaägarna betalar de högsta nätavgifterna. • Små kommunala bolag har ofta lägre avgifter än de stora nätföretagen. • Stora skillnader i nätavgifter mellan nätbolag som arbetar under likartade förhållanden. Villaägarnas energikostnader har ökat kraftigt under senare år p.g.a. höjda elpriser, höjd energiskatt och höjd moms. En tredjedel av en villaägares energikostnad utgörs av en nätavgift. VILLAÄGARNAS granskning visar att de flesta nätbolagen har höjt sina nätavgifter 2004. Avregleringen av elmarknaden 1996 omfattade inte nätbolagen. Dessa verkar fortfarande på en monopolmarknad. En husägare kan alltså inte byta nätbolag för att på det sättet sänka sina kostnader. Energimyndigheten har därför till uppgift att se till att nätbolagen inte tar ut oskäliga avgifter. Idag är skillnaderna emellertid orimligt stora. Många nätbolag som arbetar under liknande förhållanden har helt olika prissättning. VILLAÄGARNAS granskning visar att drygt 70 % av nätbolagen har höjt sina avgifter 2004. För tabellen Nätbolag som år 2004 hade de högsta nätavgifterna, se http://www.villaagarna.se/filer/press_040909.pdf För mer information kontakta Björn Nordlund tel: 08 626 01 81 eller Jens Bjöörn tel:08- 626 01 11 och 070- 251 20 90. Läs undersökningen på http://www.villariks.se/nolog/utredningar1.asp.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18