Pressmeddelande -

Tufft för barnfamiljer i småhus

En sjuksköterska och en gymnasielärare med två barn kan trots att båda arbetar heltid inte köpa ett småhus i ett stort antal av landets kommuner. Det visar den landsomfattande boendekostnadsutredning som Villaägarnas Riksförbund genomfört. Barnfamiljer lever också med mycket knappa marginaler och är ytterst känsliga för kostnadsökningar i form av stigande ränta, höjda energikostnader eller minskade inkomster. Kostnaden för att bo i eget hus tar mellan 13 och 54 procent av den disponibla inkomsten för en vanlig småbarnsfamilj. I den billigaste kommunen kostar boendet 4 042 kronor i månaden och i den dyraste 16 822 kronor. - Det måste ses som ett politiskt misslyckande att unga, välutbildade människor inte kan köpa ett småhus i så många kommuner, säger Elisabeth Österman som är vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund. Det måste återigen bli möjligt för vanligt folk att kunna förverkliga drömmen om ett eget hus. Utredningen omfattar alla kommuner i landet och alla kostnader som hör till boendet. Hänsyn har tagits till de begränsnings- och dämpningsregler som införts för att minska fastighetsskattens skadeverkningar. Begränsningsregeln hjälper dock inte barnfamiljer eftersom den inte tar hänsyn till försörjningsbörda. Det är bara i tre kommuner som regeln får någon effekt och där tvingas familjen ändå betala över 2 100 kronor i månaden i fastighetsskatt. - Vi har också gjort en känslighetsanalys för att se vad som händer om en förälder går ned på deltid eller om kostnaderna stiger på grunda av höjd ränta eller höjda energikostnader. Resultatet visar bland annat att familjen i 125 av landets kommuner får svårt att klara sig om en förälder går ned på 75 procent deltid, säger Elisabeth Österman. Utredningen visar också att den totala skattebelastningen för vår barnfamilj är högst i kommuner med höga taxeringsvärden. Det framgår om man från familjernas disponibla inkomst drar av samtliga boendeskatter. Högst skattebelastning har barnfamiljen i Vaxholm. - Det är alltså inte så att höga boendeskatter i kommuner med höga taxeringsvärden ”kompenseras” av lägre kommunalskatter, avslutar Elisabeth Österman. ------- För mer information kontakta gärna vice förbundsdirektör Elisabeth Österman tel: 08-626 01 19 mobil: 070-937 01 19 eller informationschef Jens Bjöörn tel: 08-626 01 11 mobil: 070-251 20 90. Läs vår utredning på http://www.villariks.se/nolog/utredningar1.asp

Ämnen

  • Politik

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18