Pressmeddelande -

Utsläppsrätter har gett 60 miljarder i extravinster för kraftbolagen

Kraftbolagen har gjort över 60 miljarder i extravinster på systemet med utsläppsrätter, visar en rapport som Villaägarnas Riksförbund låtit ta fram. Vinsterna kommer sig av att kraftbolagen tar betalt av elkunderna för utsläppsrätter som aldrig existerat.

2005 infördes handel med utsläppsrätter i EU. Det innebär att industri och kraftbolag som släpper ut koldioxid måste kunna redovisa motsvarande mängd utsläppsrätter. Att släppa ut koldioxid kostar således pengar.

För fossilkraft såsom kolkraftverk betyder det att den rörliga kostnaden för att producera el stiger. Eftersom kolkraften typiskt sett sätter priset för all el, så höjer därför utsläppsrätterna priset på all el, även den el som produceras utan koldioxidutsläpp, såsom vatten- och kärnkraftsel.

Vatten- och kärnkraft kan därmed sälja el till ett systematiskt högre pris, utan att drabbas av högre kostnader, eftersom de inte har några utgifter för utsläppsrätter. En bieffekt av systemet med utsläppsrätter är därför en förmögenhetsöverföring från elkonsumenter till elproducenter.

Villaägarna har låtit konsultföretaget Sweco räkna på storleken av denna förmögenhetsöverföring. Mellan januari 2006 och juni 2011 fördes över 60 miljarder över från elkunderna till kraftbolagen på detta sätt.

- Det finns inget försvar för denna enorma förmögenhetsöverföring från elkunderna till kraftbolagen. Handeln med utsläppsrätter fungerar på många sätt väl, men denna bieffekt bör snarast åtgärdas, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Ett sätt att stoppa förmögenhetsöverföringen kan vara att sänka elskatten, och finansiera skattesänkningen med motsvarande skattehöjning på just de extravinster kraftbolagen gör på utsläppsrätterna.

- En skatteväxling löser problemet utan att påverka vare sig statens budget, elpriset på NordPool, mängden koldioxidutsläpp eller incitamenten att investera i förnybart. Glädjande nog har energiministerns eget parti tagit till sig förslaget, och vi väntar nu på att Anna Karin Hatt inom kort presenterar ett färdigt förslag, avslutar Joacim Olsson.

Läs hela utredningen på www.villaagarna.se/utredningar

För mer information:
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Ämnen

  • Energifrågor

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Presskontakt

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18