Pressmeddelande -

Villaägarna välkomnar S-initiativ för fler småhus

Att Socialdemokraterna i Stockholms län tar initiativ till ett nytt egnahemsprogram är en positiv signal om att man bryr sig om småhusbyggandets villkor.

- Det är bra när politiker engagerar sig också för småhusen och börjar arbeta för att hushåll med lägre inkomster ska kunna bo i småhus. Men istället för lånegarantier ser vi hellre att man gör något åt flyttskatterna och stimulerar bosparande, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

För att klara kontantinsatsen för ett småhus anser Villaägarna att Sverige bör införa samma bosparandestimulans som redan finns i Norge som innebär att alla under 34 år avdragsgillt får spara ett belopp varje år till sin första bostad.

Villaägarnas Riksförbund menar att stämpelskatten som för ett småhus för 2,5 miljoner kronor uppgår till närmare 80 000 kronor om hushållet måste belåna huset är en klart hämmande faktor för hushåll med lägre inkomst. Köper hushållet en bostadsrätt är motsvarande skatt 825 kronor.

Villaägarnas Riksförbund har återkommande mätt svenska folkets boendepreferenser. Mätningarna visar att om hushåll själva får välja vill en klar majoritet helst bo i småhus. Att politiker undanröjer hinder för hushållens önskemål är därför viktigt. Mot bakgrund av den djupa kris som för närvarande råder inom småhusbryggarbranschen kan läget dessutom anses vara akut. Det första halvåret 2012 byggdes 2 promille nya småhus. Den lägsta byggtakten sedan 1997.

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99

Villaägarna välkomnar S-initiativ för fler småhus

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Kontakter

Henrik Fahlgren

Presskontakt Presschef 070-600 84 18