Gå direkt till innehåll
Johan Bergström, Vice President på Vinga Corporate Finance
Johan Bergström, Vice President på Vinga Corporate Finance

Pressmeddelande -

Vinga finansierar Patriams första hybridobligation

Patriam har förvärvat en fastighet på Kungsholmen i Stockholm. I samband med detta emitterade fastighetsutvecklaren en hybridobligation på 65 miljoner kronor, strukturerad av Vinga.
– Responsen från investerarna har varit god och detta mycket tack vare Patriams fina historik, säger Johan Bergström, Vice President på Vinga Corporate Finance.

Fastighetsutvecklaren Patriam fokuserar på att förvärva fastigheter i attraktiva lägen i Stockholms storstadsområde och denna gång köptes Fågelbärsträdet 12 på Kungsholmen. Vinga har arbetat med Patriam sedan 2020 och har hittills bistått med mer än 1 miljard kronor i olika kapitalresningar och strukturer, både på koncern- och projektnivå.

– Det gjorde det naturligt att utveckla produktutbudet med en för våra investerare välkänd emittent, som vi har haft ett långtgående samarbete och mycket tät kontakt med, säger Johan Bergström.

“Attraktiv lösning”
En hybridobligation bokas som eget kapital på balansräkningen vilket ger bättre möjligheter vid ytterligare finansiering. En hybridobligation på projektnivå kan också öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att få byggkreditiv från traditionell bank.

– Detta då hybridobligationen inte kan accelerera en default. Då behövs heller inget intercreditoravtal, vilket annars kan skapa problem för bankerna, förklarar Johan Bergström och tillägger:

– Därför tror jag att detta kan vara en attraktiv lösning för fler fastighetsutvecklare, även om räntesatsen är högre än för en mer traditionell förvärvsfinansiering.

Analyserar och eliminerar risker i projekten
Vilka är era förhoppningar och förväntningar för Patriam och deras projekt efter denna framgångsrika finansieringsrunda?

– Vi har stor tilltro till Patriam och deras organisation. Bolaget har visat att de hanterar alla faser, från förvärv till byggnation och försäljning. De arbetar mycket proaktivt med att analysera samt eliminera risker tidigt i projekten och de har god marknadskännedom gällande priser och områden. De har också en uttalad strategi att endast förvärva mindre projekt i attraktiva lägen med god vinstmarginal, säger Johan Bergström.

“Förhoppningar om fler liknande förvärv”
– Patriam har även visat att de har väldigt god kontroll under produktionsfasen vilket gör att den risk som kvarstår är försäljning. Vi har stora förhoppningar att Patriam kommer att göra fler liknande förvärv där vi kan bistå med finansieringen.

Formellt är hybridobligationen utgiven av dotterbolaget Patriam Kungsholmen AB genom en efterställd evigt löpande hybridobligation. Obligationen har en årsränta på 20 procent och återbetalning väntas ske 20 månader efter emissionen.

Utöver Vinga Corporate Finance som finansiell rådgivare har Roschier Advokatbyrå AB agerat juridisk rådgivare i transaktionen medan SIP Nordic Fondkommission varit arrangör. Obligationerna kommer att registreras genom Euroclear Sweden.

Vinga har varit tidiga med att finansiera projekt inom förnybar energi och grön finansiering.

– Det är ett segment som vi fortsätter att utveckla, både med befintliga och nya emittenter. Patriam var tidigt ute med en hållbarhetsprofil och har haft hållbarhet som en grundsten sedan bolaget grundades 2015. Patriam var också först med att certifiera sin obligationsemission grön genom Climate Bonds Initiative, en organisation som Vinga varit partner till sedan 2018, avslutar Johan Bergström.

För mer information, kontakta:
Johan Bergström
Vice President, Vinga Corporate Finance
+46 720 80 30 03
jb@vingacorp.se

Ämnen


Om Vinga Group
Vinga grundades 2010 och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom företagsfinansiering, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Genom internationell räckvidd och placing power ger Vinga investerare och tillväxtföretag åtkomst till den nordiska kapitalmarknaden. Med över 200 transaktioner och 19 miljarder i rest kapital tillhör Vinga marknadsledarna inom obligationsfinansiering till nordiska tillväxtbolag. Sedan 2023 ägs Vinga Group av Navigo Invest och utgör ett av Navigos Navbolag.

Relaterat innehåll

Vinga Group

Södra Hamngatan 19-21
41114 Göteborg
Sweden