Härtill är vi tvungna - sommarens utställning på Säfstaholms slott

Tid 26 Juli 2010 11:00 – 15 Augusti 2010 17:00

Föreningen Svenska Konstnärinnor 1910-2010 2010 års sommarutställning på Säfstaholm visar verk ur Föreningen Svenska Konstnärinnors långa historia, från den första utställningen 1911 fram till idag. Hundra år efter att konstnärsgruppen De Unga ställde ut första gången på Hallins konsthandel uppmärksammade Säfstaholms slott detta med en välbesökt utställning sommaren 2009. De flesta av medlemmarna i De Unga var elever på Konstnärsförbundets sista skola 1905-1908. Bland dem hittar vi Isaac Grünewald och Leander Engström. Det var en sammanslutning av män för män. Sådan var t iden. Bildandet av De Unga hade hållits hemligt för de kvinnliga kamraterna i Konstnärsförbundets skola. En vacker dag damp inbjudan till vernissage ner i brevlådorna hos de kvinnliga konstnärskamraterna. "Vad snopna vi blev" berättar Elsa Giöbel i en intervju 70 år senare. Tillsammans med sina manliga kollegor hade de kämpat med sitt måleri. Nu plötsligt uppträdde en grupp inom gruppen, som dessutom medvetet uteslöt kvinnor. Som en reaktion på detta och för att själva se till att ordna utställningsmöjligheter bildades Föreningen Svenska Konstnärinnor 1910. År 1911 höll de sin första utställning på Konstakademien i Stockholm. Utställningen på Säfstaholm kommer att visa ett urval från föreningens utställningar bl a på Konstakademien och Liljevalchs. Liksom vid årets utställning om De Unga uppmärksammas både kända och bortglömda konstnärer. Föreningen Svenska Konstnärinnor finns fortfarande kvar och har nära 400 medlemmar. Sommarens utställning kommer också att visa upp ett urval av de nu aktiva kvinnliga konstnärerna. Föreningens historia är till stor del outforskad och utställningen på Säfstaholm kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om denna viktiga del av vår konsthistoria. Utställningsansvariga är Ann Frankzén och Lars Furborg. Öppethållande 26 juni - 15 augusti, samt 21-22 och 28-29 augusti 2010. Guidningar kl 11.30, 13.00 och 15.00. (Förhandsbokade grupper kan se utställningen 1 maj till 15 september 2010)

Kategorier

  • säfstaholms slott
  • turismnäring
  • vingåker
  • konstutställning

Kontakter

Maria Pestrea

Presskontakt Kommunikationschef IT, kommunikation, nämndkansli 0151-191 19

Rosmarie Sundström

Presskontakt Kommunikatör kommunikation, varumärke, marknadsföring 0722-383 091