I unga poeters sällskap

Tid 1 Juni 2010 18:00 – 19:30

Plats Säfsstaholms slott

Kulturskolan i Vingåker ger poesi-musik-dans med kulturskolans elever i samarbete med slottet, biblioteket och skolan. I slottets salar bjuder eleverna på olika sätt att presentera poesi. Säfstaholms slotts utställning Härtill är vi tvungna är öppen samtidigt.

Kategorier

  • säfstaholms slott
  • konstutställning
  • kulturskola
  • poesi

Kontakter

Maria Pestrea

Presskontakt Kommunikationschef IT, kommunikation, nämndkansli 0151-191 19

Rosmarie Sundström

Presskontakt Kommunikatör kommunikation, varumärke, marknadsföring 0722-383 091

Relaterat innehåll