Pressmeddelande -

Vidåkersskolan fick en halv miljon av Skolverket genom Matematiksatsningen 2010

Skolverket har regeringens uppdrag att fördela projektmedel till skolhuvudmän som stöd till lokala utvecklingsprojekt.

Bidraget syftar till att stimulera och stärka skolornas eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen och slutmålet är att fler elever ska gå ut grundskolan med minst betyget Godkänd i matematik. Vidåkersskolan har arbetat med matematikutveckling i fyra år. Mattedagar för matematiklärare i hela kommunen, föräldrakvällar, studiecirklar, pedagogiska diskussioner är några exempel på vad som arrangerats.

Eva Karlsson, en av lärarna som arbetar med blanda annat matematik på Vidåkersskolan, berättar;
– Vi sökte pengar för fyra olika projekt. Kravet var att projekten ska ha sin utgångspunkt i kursplanen i matematik och syfta till att höja undervisningens kvalitet. Under projektets gång skall vi dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet.

Sammanfattning:

  • 496.380 kr beviljades för ett av projekten som löper över två år.
  • Med hjälp av ett nytt material konkretiseras målen för eleverna och gör dem medvetna om sitt eget lärande genom dokumentation, reflektion och diskussion.
  • Genom ett laborativt arbetssätt fördjupas elevernas förståelse, vilket förhoppningsvis höjer resultaten.
  • Lärarna hoppas och tror att matematiken kan göras roligare och intressantare genom grupparbeten, gemensamma diskussioner och ett undersökande arbetssätt.
  • Läroböckerna kommer att användas sporadiskt, och då som färdighetsträning.
  • Pengarna kommer främst att användas till att ge matematiklärare nedsättning i tid för att sätta sig in i materialet, planera lektioner, utvärdera, reflektera och föra pedagogiska diskussioner.

– Detta anser vi vara av största vikt för att få genomslag för ett nytt arbetssätt i matematiken på Vidåkersskolan, avslutar Eva.

För mer information:
Eva Karlsson, matematikutvecklare på Vidåkersskolan, eva.karlsson@vingaker.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skola

Kontakter

Maria Pestrea

Presskontakt Kommunikationschef IT, kommunikation, nämndkansli 0151-191 19

Rosmarie Sundström

Presskontakt Kommunikatör kommunikation, varumärke, marknadsföring 0722-383 091

Relaterat innehåll