Pressmeddelande -

28 forskare får stöd för att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Genom en ny satsning från Vinnova får 28 personer som arbetar med forskning och innovation möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Projekten som får finansiering ger möjligheter för personer som arbetar med forskning och innovation vid företag, forskningsinstitut, offentlig verksamhet eller universitet/högskola att vistas i upp till tre månader hos en organisation i en annan sektor.

- Satsningen är inte bara till nytta för de personer som nu får denna möjlighet utan är lika viktig att skapa en ökad samverkan mellan organisationerna. Personrörlighet är ett effektivt sätt att överföra kunskap och kompetens mellan olika delar av samhället som stärker innovationsförmåga och konkurrenskraft, säger Christian Hansen, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Vinnova står för upp till 50 procent av lönekostnaderna under vistelsen plus resekostnader, maximalt 300 000 kronor.


Följande projekt får finansiering:

Tobias Andersson Granberg, Linköpings universitet, till Carmenta CoordCom AB
Peter Axelberg, Högskolan i Borås, till Metrum Sverige AB
Bertil Berggren, ABB, till KTH
Dierk Bormann, ABB, till KTH
Sjoerd Bosga, ABB, till KTH
Markus Broström, Umeå universitet, till Umeå Energi AB
Magnus Burman, KTH, till Scania
Lars Drugge, KTH, till Volvo AB
Jan Erik Moström, Umeå universitet, till Cinnober AB
Henrik Fahlander, Karolinska Universitetssjukhuset, till CellProtect NordicPharmaceuticals
Eleonor Fransson, Högskolan i Jönköping, till Länssjukhuset Ryhov
Anna Gunulf Åberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, till Skogsstyrelsen
Fredrik Henriksson, Linköpings universitet, till Volvo Cars
Jan Johansson, Swerea IVF, till Torsby kommun
Åsa Kassman Rudolphi, Uppsala universitet, till ABB
Jonathan Lilliedahl, Högskolan i Jönköping, till Statens skolinspektion
Peter Lowenhielm, Sveriges tekniska forskningsinstitut, till Västra Götalandsregionen
Markus Moll, Karolinska Institutet, till Folkhälsomyndigheten
Pernilla Mårtensson, Högskolan i Jönköping, till Jönköpings kommun
Jelena Olsson, Sveriges tekniska forskningsinstitut, till Stena Metall
Marjam Ott, Uppsala universitet, till Alpha Biotech
Zhibo Pang, ABB, till KTH
Luca Peretti, ABB, till KTH
Frida Sandberg, Lunds universitet, till Gambro Lundia AB
Shiva Sander Tavallaey, ABB, till KTH
Anna Sténs, Umeå universitet, till Norra skogsägarna
Mats Svensson, Chalmers, till Folksam
Mikael Unge, ABB, till KTH


För mer information:
Christian Hansen, 08-473 31 12, christian.hansen@vinnova.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Presskontakt

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text