Pressmeddelande -

320 småföretag söker 450 miljoner kronor för FoU

Svenska små och medelstora företag har gott om idéer för nya FoU-projekt. I VINNOVA-programmet Forska&Väx kom det under den första månaden in 320 förslag på sammanlagt mer än 450 miljoner kronor. VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på 100 miljoner kronor, som regeringen ställt till VINNOVAs förfogande. Forska&Väx är en öppen utlysning med fyra bedömningstillfällen. Det första stängde den 1 februari. Sammanlagt hade då 320 företag sökt över 450 miljoner kronor. Två tredjedelar av ansökningarna är från företag som inte tidigare sökt pengar från VINNOVA. - Det stora söktrycket visar på mycket stor efterfrågan och innovationsförmåga i de svenska småföretagen. Det visar också vilken stor roll statliga FoU-insatser kan spela för att väcka kreativiteten. Vi tror dessutom att satsningen kommer att ge nya jobb, säger Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA. - Att öka forskningen i de mindre företagen, och då särskilt de som idag har liten eller ingen forskning, ser jag som centrala faktorer för företagens konkurrenskraft och svensk tillväxt, säger forskningsminister Leif Pagrotsky. Flest ansökningar har kommit in från bioteknikbranschen, där företag sökt närmare 160 miljoner kronor. Många ansökningar kommer också från företag inom IT/telekom samt produktions- och materialteknik. Var tionde ansökan rör FoU-projekt inom miljö och energi. För ytterligare information: Helen Andréasson, programledare, telefon 08-473 30 88, e-post helen.andreasson@VINNOVA.se Se även: www.VINNOVA.se Henrik Brånstad pressekreterare VINNOVA tel 08-473 30 30 mobil 070-512 55 61 e-post henrik.branstad@VINNOVA.se www.VINNOVA.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text