Pressmeddelande -

Drönare kan kartlägga växthusgaser

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare.

Det handlar om utveckling av teknik och nya tjänster där drönare används, som kan ge både samhällsnytta och affärsmöjligheter.

Ett av projekten handlar om en effektiv metod för att med hjälp av drönare kartlägga växthusgasen metan i både industrilandskap och över stora ytor.

Ett annat av projekten ska ta fram en prototyp som kan laddas induktivt i luften via kraftledningars magnetfält. Något som ger möjlighet att flyga långa uppdrag och som kan användas för att genomföra inspektioner av kraftledningar.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla drönarstödd sökteknik som kan användas av fjällräddare och räddningstjänst vid exempelvis lavinräddning.

- Satsningen syftar till att öka utvecklingstakten inom ett nytt innovationsområde där obemannade farkoster används. Det handlar främst om kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling, men även aspekter som till exempel infrastruktur och regleringar berörs, säger Erik Borälv, som ansvarar för utlysningen på Vinnova.

Det är 23 projekt som får finansiering med sammanlagt 30 miljoner kronor. Projekten kommer delta i en demonstrationsdag där de nya lösningarna visas upp. Flygdagen hålls preliminärt i maj 2019.

Projekt som får finansiering av Vinnova:

Ground-Based Sense And Avoid, Skysense AB, Kista, 1,2 miljoner

Induktionsladdade drönare för autonoma inspektionsuppdrag av kritisk infrastruktur över stora arealer, Vattenfall AB, R&D Vattenfall AB, Solna, 900 000

Rover MT (drönare som ska minska problem med störningar inom Sveriges järnvägstrafik), Pitchup AB, Mölndal, 600 000

Känslig och snabb kartläggning av växthusgaser från drönare, Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, Linköping, 1,3 miljoner

Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Avdelningen för ledningssystem, Linköping, 1 miljon

Laserbird (ska utrota ogräs med hjälp av en laserstråle från en drönare), Uppsala universitet, institutionen för cell- och molekylärbiologi, 1,5 miljoner

Morgondagens skogliga planerare, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, Uppsala, 970 000

Drönarstödd sökteknik vid lavinräddning, ÅF-Technology AB, Stockholm, 1,2 miljoner

Transport av lätta laster långa avstånd, RISE Viktoria AB, Göteborg, 1,7 miljoner

Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare, Göteborgs Universitet, Institutionen för marina vetenskaper, 1,1 miljoner

Drönare i mobil tillämpning för stadsbyggnad, Agency9 AB, Agency9 HQ, Norrköping, 1,3 miljoner

Drönare för kartläggning av marint skräp i Östersjön, Stiftelsen Håll Sverige rent, Stockholm, 490 000

Effektiv drönarinspektion med 3D-verktyg, Spotscale AB, Linköping, 720 000

Drönarmätning för den intelligenta skogen, Katam, Technologies AB , Malmö, 1,1 miljoner

Skogsbruk UAV, Carbon UAV HB, Uppsala, 500 000

Luftbevakning för flygplatssäkerhet, RISE Viktoria AB, Göteborg, 2 miljoner

Digitaliserad skallgång, Linköpings universitet, avdelningen för reglerteknik, 2,4 miljoner

IdentifAI Tomorrow´s Disasters, Globhe Drones AB, Stockholm, 1,9 miljoner

Drone Mission Control, Ericsson AB, Göteborg, 1,2 miljoner

Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning, 4C Strategies AB, Stockholm, 1,7 miljoner

Observationsdrönare för utryckande verksamheter, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Göteborg, 1,4 miljoner

Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare övervakning av den marina miljön, Göteborgs Universitet, Institutionen för marina vetenskaper 2,1 miljoner

Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp, Spacemetric AB, Sollentuna, 1,5 miljoner

För mer information:
Erik Borälv, 08-473 32 22, erik.boralv@vinnova.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kontakter

Daniel Holmberg

Presskontakt Pressekreterare 08- 473 31 00 Länk-text